Foto: Anneli ModinUppsala universitets studenter (UUS) representeras av Johannes Bäck.

”Varken höger eller vänster - framåt för studenternas bästa”

Uppsala universitets studenter (UUS) representeras av Johannes Bäck, som sitter i Uppsala studentkårs styrelse under innevarande verksamhetsår. Han läser medie- och kommunikationsvetenskap.

Vad är den viktigaste frågan för Uppsala studentkår att driva under kommande verksamhetsår?

– Att ge ännu mer inflytande till sektionerna och föreningarna och att förändra fullmäktige till ett sektionsfullmäktige. Utöver det, har vi förstått på många av föreningarna att vi måste jobba med synlighet.

Du har ju suttit i styrelsen i år, hur bra tycker du att ni har jobbat med den här synligheten?

– Inte jättemycket tyvärr, vi har haft kårföreningsforum där vi bjudit in alla kårförereningar och det var därifrån det lyftes. Min tanke är att vi ska jobba mer med synlighet nästa år.

Hur ska ni få ordning på US ekonomi?

– Genom att se över vad vi har för verksamheter och hur man kan locka fler medlemmar. Vi la ett förslag till marsfum om att det ska vara gratis för reccarna om de går med i en kårförening. Vi hoppas att många vill gå med om det är gratis och att de kan se vilka fördelar de kan få och stanna kvar.

Ni sägs stå för de studentnära frågorna, men det måste ju finnas lika många åsikter om vad som är de viktigaste studentnära frågorna som det finns studenter vid UU – hur ska man veta vad ni står för?

– Vad som är viktigt för studenter byts ju varje år. Vi har försökt lyssna på vad kårföreningarna och studenterna har sagt. I år tycker de att arvodering vid studentrepresentation är en viktig fråga. Så det skiftar, det är inte alltid fler mikros som är en viktig fråga.

På senaste tiden har ni mest pratat om organisatoriska frågor, hur lockande är det för studenter som inte redan vet vad kåren är och gör?

– Om vi bara gå till val på att vi ska förändra organisationen, då är det nog många som backar. Så det är viktigt att ha en balans där.

Kan du nämna en konkret sakfråga som ni vill driva?

– Att arbeta för att fler studentrepresentationsposter ska ge ersättning och att fler poster ska ge meritpoäng inför utlandsstudier.

Partipolitik kan engagera studenter och göra det lättare att förstå strukturen på US. Finns det ingen risk att engagemanget bland väljarna minskar ytterligare om man tar bort partierna?

– Nej, vi tror helt tvärt om. Den första kontakten som studenter har med kåren är oftast via sin kårförening. Genom den är det många som väljer att engagera sig och på så sätt får sin första kontakt med kåren. Om man ska behöva gå omvägen via partierna så tycker vi att det är en högre tröskel än att komma in via föreningarna.  

Vad är ni nöjda med att ha åstadkommit under det gångna året?

– Att ha gett sektionerna mer inflytande genom att få in dem i styrelsen och att vi har förändrat processen för verksamhetsplanen, vilket också möjliggör för sektionerna och föreningarna att ha mer att säga till om.

Vad hade ni kunnat göra annorlunda eller på ett bättre sätt under det gångna året?

– Jobbat mer med stämningen i kåren. Vi skulle vilja att alla partier samarbetade och kunde driva kåren framåt och det är något vi vill även nästa år.

Vad tror ni är viktigast att göra för att kåren ska överleva på lång sikt?

– Att förändra hur vi värvar medlemmar, att föreningar hjälper oss med det. Och att förändra hur fum är uppbyggt så att alla ska känna att de kan vara med och bestämma.

Hur tänker ni er att Uppsala studentkår som organisation ser ut om 10 år?

– Fler vet om oss, vi har förändrat hur fum styrs och fler studenter känner sig delaktiga i vårt arbete.

Har ni någon ordförandekandidat om det skulle vara aktuellt?

– Ja, det skulle vara jag.