Ergo kommer ut med 10 nummer per år. En prenumeration kostar 150 kronor per år. Vill du prenumerera eller ha ett provexemplar av tidningen, kontakta redaktionen på: 
 

ERGO
Övre Slottsgatan 7
753 10 Uppsala

e-post: cred@ergo.us.uu.se
Tfn: 018- 480 31 30
Fax: 018- 480 31 29

Adressändring:  
Tfn: 018- 480 31 00 (Uppsala studentkårs expedition)
e-post: reception@us.uu.se