Foto: Alicia HeimerssonHanna Garberg fick barn under sista året på lärarutbildningen. Trots att ekonomin var lite ansträngd den första tiden ångrar hon inte sitt val, utan menar att det nästan var en fördel att få barn under studietiden.

Barn under studietiden – inte så omöjligt som man kan tro

En femtedel av Sveriges universitetsstuderande är föräldrar – hur går studiestödsstress och uppsatsskrivande ihop med blöjbyte, föräldraledighet och vab? Alicia Heimersson har pratat med Hanna och Rickard som fick barn under studietiden och tagit reda på vilka rättigheter och möjligheter du har som studerande förälder.

.

Bra att veta

Som förälder har man rätt till föräldrapenning under 480 dagar. Han man arbetat i minst 240 dagar (ca 8 månader) grundar sig föräldrapenningen på ens sammanlagda årsinkomst före skatt (sjukpenninggrundande inkomst, SGI). Dagarna kan delas lika mellan båda föräldrar, med undantag för 60 dagar som är reserverade för endast den partnern som inte har fött barnet. SGI är den sammanlagda årsinkomsten före skatt. Storleken på dagersättningen beräknas utifrån respektive förälders SGI. Ersättningen är 80 procent av SGI, efter att den har multiplicerats med faktorn 0,97 och delats med 365. Om du till exempel under åtta månader haft en månadsinkomst på 20.000 ger detta en SGI på 240.000, och en föräldrapenning på ca 510 kronor per dag. Om du har jobbat innan studierna behåller du din SGI som du hade innan du började studera, som då kallas »vilande SGI«. Om du arbetar parallellt med dina studier så får du en så kallad studietids- SGI. Om du samtidigt har en vilande SGI som är högre än ditt studietids-SGI, så är det den vilande SGI:n som ligger till grund för föräldrapenningen. Det är viktigt att det inte uppstår ett »glapp« mellan tiden du har en inkomst och tiden du studerar för att du ska få rätt till föräldrapenning enligt din vilande SGI. Från och med månaden efter att ditt barn har fötts får du barnbidrag. Det betalas ut automatiskt i och med din anmälan hos försäkringskassan. Flerbarnstillägg kan du ansöka om ifall du har två eller flera barn. Bidragen är skattefria.

Du kan också få tilläggsbidrag från CSN om du har vårdnaden om barn under 18 år. Tillfällig föräldrapennning är det som vanligtvis betalas ut vid vård av sjukt barn (vab), men det har du inte rätt till som student. Under den tid som du får studiemedel under tillfällig vård av barn, så behöver du inte ta de poäng som CSN vanligtvis kräver, men du är fortfarande återbetalningsskyldig för studiemedlet. Om du studerar och ditt barn blir sjukt ska du anmäla detta till Försäkringskassan och till CSN, och lämna in en försäkran till CSN efter vårdperioden. Om studieuppehållet är längre än två veckor, ska du styrka frånvaron med läkarintyg.

Sista året på lärarutbildningen blev Hanna Garberg gravid. Sonen Harry föddes i mitten av maj 2014 – tio dagar senare skulle examensarbetet in. Opponeringen fick avbrytas då och då för amning av lille Harry i korridoren.
– För mig var det självklart att gå klart utbildningen. Jag skulle gå upp med uppsatsen i början av juni, tre veckor efter det att Harry hade kommit. Jag minns att min handledare mailade mig typ den 24e maj och påminde mig om att uppsatsen skulle skickas in dagen efter. Ragnar, min kille och Harrys pappa, fick ta Harry i vagnen och gå ut och gå, och så låg jag i sängen hela den dagen och fixade till det sista. Galet när jag tänker på det, säger Hanna
Att skaffa barn under studietiden kan vara svårt ekonomiskt. Det nuvarande trygghetssystemet är inte anpassat efter föräldrar som studerar, trots att det är relativt vanligt och att den största delen studerande föräldrar har barn som är under 18 år. Hanna ser tillbaka på föräldraledigheten och menar att det är många studenter som glömmer den ekonomiska fördelen i att partnern med jobb är hemma och tar största ansvaret för det nya livet. Föräldrapenningen blir mycket högre, studenten får CSN, kommer snabbare ut på arbetsmarknaden och har under plugget ofta så pass fria arbetstider att mycket kan göras hemifrån.
– Hade jag haft mer av mina studier kvar efter förlossningen hade det ekonomiskt varit bättre om jag hade fortsatt med mina studier höstterminen 2014 och om Ragnar hade gått på pappaledighet då istället. Hans “pappa-peng” hade grundat sig på hans lön, vilket såklart var väldigt mycket fetare än den CSN-baserade ersättning jag fick ut.
Den som har arbetat innan studierna har möjlighet att få inkomstrelaterad föräldrapenning under föräldraledigheten. Men om man inte har arbetat, utan endast har studiemedel som inkomst, får man det så kallade grundbeloppet som ligger på 250 kronor om dagen före skatt. Då det går att få både föräldrapeng och studiestöd är det relativt vanligt att studera under föräldraledigheten, något som även Hanna gjorde.
– Jag var föräldraledig i sju månader och mådde så pass bra att jag läste “Svenska som andraspråk” hösten efter att Harry fötts. Och jag jobbade lite, mest för att det var kul. Ragnar kom förbi butiken där jag jobbade och så ammade jag Harry i personalrummet. Det är klart att ekonomin var lite ansträngd ett tag, och att vi ekonomiskt hade haft  det bättre ställt om vi hade väntat tills jag hade jobbat ett par år, men det var ju absolut inte så att det inte gick ihop! När jag började jobba gick Ragnar på föräldraledighet i nio månader.

Rikard Engblom blev pappa i mars 2015. Han och hans tjej, Laura, var båda studenter när de fick beskedet att de skulle bli föräldrar. Rikard hade ett år kvar på masterprogrammet i etnologi på Uppsala universitet och Laura var doktorand i biologi. Med tanke på hur föräldrapengen beräknas var det viktigt för Rikard att jobba innan han gick på föräldraledighet.
– Laura tog de första 220 dagarna och jag 220 dagar efter det. Då hade jag hunnit jobba lite inom hemtjänsten och fick genom det en bättre SGI (se faktaruta). Det var helt klart en ekonomisk stress, men vill man ha barn tycker jag att det ska gå före. Samhället styr redan så mycket av våra liv som det är.
När ett barn föds får partnern som inte fött barn möjlighet att vara ledig tio dagar efter förlossning, som ska tas ut innan barnet är 60 dagar gammalt. För den som studerar består kravet från CSN att ta de poäng som krävs för att vara berättigad till fortsatt studiestöd. Har man som blivande förälder examination som sammanfaller med förlossning, där man själv inte föder, kan det bli knepigt.
– Blivande pappor med jobb får ta de där tio dagarna, men jag som student har inga sådana rättigheter. Av CSN får man inget uppskov. Det tycker jag är dåligt, för jag ser studier som ett arbete. Jag var ledig i fem dagar sedan behövde jag gå tillbaka till studierna.
Universiteten kan vara flexibla och hjälpsamma rörande studenter som ska bli föräldrar eller som redan har barn och möjliggöra för eventuella specialupplägg med examination, tider och närvaro. På både Uppsala och Stockholms universitet får man ha med sig barn på föreläsningarna, något som inte gäller för alla universitet. Blir man gravid under studietiden bör man ta kontakt med studievägledare på institutionen. Enligt Uppsala universitets föräldrapolicy ges man en kontaktperson, med vilken det är möjligt att diskutera frågor och eventuella individuella anpassningar. Går man ett program kan man ta ett studieuppehåll, med garanterad plats när man kommer tillbaka. Studenter med barn är en stor anledning till att riktlinjer rörande preliminärt schema och liknande finns.
Både Hanna Garbeg och Rikard Engblom tycker absolut det går att plugga och samtidigt skaffa barn, även om det bitvis är tufft.
– Harry var planerad och trots att jag mådde som en jävla räka under graviditeten så var det skönt att vara gravid under plugget just för att tiderna kan vara rätt fria. Tröttheten var det som jag tyckte var jobbigast med att skaffa barn, och det får man ju känna på oavsett om man jobbar eller pluggar. Nästan fördel att vara student ur det hänseendet faktiskt. Det var super att kunna mötas och plugga i någons soffa eller min säng. Jag tycker absolut inte man ska vänta med barn om man är sugen, säger Hanna