RSS används för att visa sammanfattande eller fullständigt innehåll av text från exempelvis webben, tillsammans med en (permanent) länk till ursprungsplatsen, en så kallad syndikering.

RSS används för att visa sammanfattande eller fullständigt innehåll av text från exempelvis webben, tillsammans med en (permanent) länk till ursprungsplatsen, en så kallad syndikering.

Informationen presenteras som en XML-fil som i allmänhet kallas RSS-kanalRSS-flöde eller RSS-fil. Alternativt används engelskans motsvarigheter, RSS feedRSS stream eller RSS channel.

Se Wikipedia

Personlig RSS:

Vill du bevaka ett specifikt ämne på ergo så kan du enkelt skriva http://www.ergo.nu/taggar/<vadsomhelst> i ditt adressfält och sedan bokmärka sidan. http://www.ergo.nu/taggar/<vadsomhelst>/feed ger också ett RSS-flöde kopplat till ämnet.

Ex. http://www.ergo.nu/taggar/doktorand/feed

Ergos viktigaste RSS flöden:

http://www.ergo.nu/feed

http://www.ergo.nu/kultur-noje/feed
http://www.ergo.nu/opinion/feed
http://www.ergo.nu/nyheter-i-korthet/feed
http://www.ergo.nu/musik/feed
http://www.ergo.nu/film/feed