Kalendariet i Ergo #1 utgick på grund av platsbrist. Nedan finns endast de som skickade in sina önskemål om plats.

Föreläsning & debatt

27/2 kl 12-13, Reginateatern, MÅNGFALDSLUNCH
- MED OVE SERNHEDE

Rätten till likvärdig utbildning - skola, segregation och migration

I den svenska välfärdsstat som etablerades efter det andra världskriget betonades att medborgarskapet också bestod av rätten till likvärdig utbildning. Med stor politisk enighet skapades En skola för alla. Denna stod sig väl i den tidens internationella mätningar. Den samtida svenska skolans "kris" är relaterad till 1990-talets systemskifte. Hur ska det svenska utbildningssystemet möta de utmaningar som segregation och migration ställer på skolans kompensatoriska uppdrag?

Ove Sernhede, professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.
Biljetter: fri entré (begränsat antal platser, boka gärna på http://www.reginateatern.se/mngfaldslunch-ove-Sernhede eller hämta biljett i biljettkassan) 
Soppa 60 kr (betalas i biljettkassan)


Musik

17/2, kl 21, Katalin, Rhymes och Arsadi spelar.

Övrigt

18/3 Park Inn Hotell, Klädloppis för tjejer.

Teater &föreställning

Konst