Dejta med lagen om offentlig upphandling

Dejta med LOU

Trött på Tinder? Inget napp på krogen? Osugen på blinddejter? Testa LOU Lagen om offentlig upphandling är visserligen till för när det offentliga ska handla grejer, men det finns inget (förutom sunt förnuft) som hindrar dig från att tillämpa den på ditt eget privatliv Observera att jag inte är en riktig jurist än och att råden nedan dessutom gäller en upphandlingslag som kommer sluta gälla snart, så om du tänker genomföra en offentlig upphandling på riktigt är det smartare att gå in på Upphandlingsmyndighetens hemsida och kolla deras mycket pedagogiska guide till upphandlingsförfarandet (som jag plankat rakt av för att göra detta inlägg).


Varför upphandla?

Det finns flera syften med upphandling och flera anledningar till att upphandla. Är du en upphandlande myndighet är det till exempel lag på att du måste göra det i de flesta fall, men är du en vanlig människa som bara vill upphandla din partner finns det också många bra skäl:

  • Upphandlingsförfarandet ger dig förhoppningsvis verktyg för att göra en så god affär som möjligt och maximera vad det nu är för värde som du vill ha ut av din partner.

  • Upphandlingsförfarandet minskar risken för korruption och godtycklighet, som annars skulle ha varit överhängande om du fått ”välja på känsla” och ”låta ditt hjärta styra”.

  • Upphandlingsförfarandet är ett steg i kampen för att förverkliga den inre europeiska marknaden. Nog för att vi har kommit en bit med att integrera kapital, tjänster och arbetstagare, men riktigt fulländad är inte unionen förrän vi har en integrerad europeisk köttmarknad.

Gärna upphandling, men först en riktig planering

För att kunna köpa något på ett vettigt sätt är det bra att först tänka igenom vad man behöver – att göra en behovsanalys. I en vanlig offentlig upphandling innebär detta bland annat att man bör konsultera slutanvändaren inom myndigheten för att få veta vad hen behöver, i en partnerupphandling (PU) bör man gå till sig själv, eftersom man själv är slutanvändaren. Behöver du ens en partner, egentligen? Vad är det för krav du har på ett förhållande? Vad är förhållandet värt för dig? Lär dig älska dig själv och förstå dina behov innan du letar efter någon annan.


Förfrågningsunderlaget

När du har kommit fram till vad du vill ha ut av din partner gäller det att omsätta det i ord. I en vanlig offentlig upphandling innebär det att man skriver ett förfrågningsunderlag, där det framgår både hur upphandlingen ska gå till och vilka krav myndigheten ställer på på leverantören och varan eller tjänsten som ska levereras. Vill man upphandla sin partner gör man rimligen på samma sätt.

När du utformar förfrågningsunderlaget är det viktigt att beakta de generella EU-rättsliga principerna om likabehandling, proportionalitet, transparens, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande. Du får till exempel inte ställa krav som innebär att du diskriminerar utländska leverantörer, eller som är utformade för att gynna en särskild leverantör. Tänk på att din blivande partner kan finnas varsomhelst inom EU/EES-området, och kanske inte ser ut som du hade anat Det är också viktigt att du genomför upphandlingen på ett sätt som gör att alla kan delta på samma villkor. Om du under upphandlingen får frågor från dina potentiella partners (t.ex: vill du ha barn) måste du se till att alla potentiella partners får ta del av svaret – annars får den frågvisaste partnern ett informationsövertag över de andra. Du får inte heller ändra för mycket i dina krav och villkor under processen, eftersom det innebär en minskad förutsebarhet. Vill du ha en partner som lyssnar på samma musik som du får du hålla fast vid det, även om det skulle visa sig vara ett ohållbart krav i slutändan. Förfrågningsunderlaget bör innehålla följande:

  • En allmän orientering om upphandlingen, myndigheten som upphandlar, det som ska upphandlas, med mera. (”Hej, jag är en tjej på 23 jordsnurr, söker en sprallig person som gillar långa promenader och grapefrukt...”

  • Hur upphandlingen kommer gå till.

  • Krav på leverantören och tjänsten. I vanliga upphandlingar skiljer man dem åt, men eftersom det som ska upphandlas i en partnerupphandling är samma sak som leverantören behandlar jag dem tillsammans. Alla krav på partnern måste vara proportionerliga, vilket innebär att de måste ha någon slags koppling till det eventuella förhållandet. Det är inte rimligt att t.ex. ställa krav på att partnern ska kunna franska om det inte är av relevans för ert förhållande eller eventuella avkomma. De krav man ställer upp här är så kallade skall-krav, vilket innebär att de måste uppfyllas. Partners som inte uppfyller skallkraven blir uteslutna ur leken, hur bra de än är på andra sätt. Åldersinställningarna på tinder är en form av skallkrav: om du har bestämt att ingen född senare än -93 gör sig besvär, ja då spelar det inte någon roll hur perfekta 95or du får upp, de är helt enkelt inte välkomna. Var därför noggrann med att tänka igenom vad som egentligen är en dealbreaker för dig.

  • Hur anbudsutvärderingen kommer gå till, det vill säga vad du kommer beakta när du väljer partner. Tänk här på att kraven precis som innan måste vara relevanta för ert blivande förhållande, och att de inte får diskriminera någon eller gynna någon otillbörligt. Kriterierna måste också vara transparenta och tydliga, så att alla potentiella partners vet vad de kommer utvärderas på. Välj gärna en kvantitativ utvärderingsmodell, eftersom det är enkelt att tillämpa. Du kan till exempel höra av dig till före detta partners till din potentiella partner och be dem betygssätta hens olika egenskaper, för att sedan väga dem mot varandra utifrån vad du tycker är viktigast i ett förhållande. Kanske 20 ärlighet, 30 omtanke, 15 lojalitet och 35 städförmåga är något för dig? Bara fantasin och EU-rätten sätter gränser. Se dock till att vara försiktig med vad du väljer partner på, eftersom du inte får ändra utvärderingsmodell när du väl har skickat ut ditt förfrågningsunderlag. Här går vi inte på magkänsla.

  • Kontraktsvillkor och kontraktsuppföljning. Det säger sig självt att man inte bara kan gå in utan förbehåll i en relation och förvänta sig att den ska hålla för alltid. Se till att det är tydligt i ditt förfrågningsunderlag vad du förväntar dig under relationen och vad som kan få dig att avsluta den i förtid. Tänk på att du inte får teckna avtal för en obegränsad tid, utan att den som förlorat din första upphandling alltid ska kunna få nya chanser nästa gång. Kärlek kommer och går, men offentlig upphandling är för alltid.

Annonsering

Som huvudregel ska du annonsera din upphandling på EUs upphandlingshemsida. Du får dock annonsera även på annat håll, så länge du inte ger mer information där än vad du gör i din europeiska upphandlingsannons. Är du extra sugen på någon särskild person kan du skicka annonsen till den personen, så länge du inte ger hen mer information än vad andra potentiella partners får. (se Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 77)

nbsp;

Anbudsöppning och utvärdering

När anbudstiden är slut ska anbuden öppnas. Detta måste du göra tillsammans med en annan person, så jag skulle föreslå att ni gör en helkväll av det Öppna en flaska vin, ät lite choklad, gå igenom anbuden och räkna ut vilken partner som skulle passa dig bäst. Tänk på att den som inte uppfyller skall-kraven inte får vara med, även om det skulle visa sig vara din drömpartner. Hen får inte heller ha låtit bli att betala skatt eller vara i konkurs eller liknande.

nbsp;

Avbryt upphandlingen

Det är okej att avbryta en upphandling, åtminstone om man har sakliga skäl. Avbryt upphandlingen om du har det, det är helt okej. Sakliga skäl kan till exempel vara bristande konkurrens, oförutsedda händelser eller att din utvärderingsmodell visar sig vara felaktig. Tänk på att informera anbudsgivarna om att du avbrutit upphandlingen och förklara varför, de kan bli ledsna annars och det är schysstast att vara ärlig.

nbsp;

Processa

Anta ett anbud, du kommer ångra det; anta inte ett anbud, du kommer ångra också det. Både beslut om att anta en leverantörs anbud och att avbryta upphandlingen kan och kommer troligen bli föremål för begäran om överprövning, eftersom du är så hot stuff och dina anbudsgivare förmodligen kommer göra allt för att få dig. De har rätt att begära överprövning av beslut att anta ett anbud inom tio dagar från det att du valt en partner, och under tiden som du väntar på om de ska göra det eller inte får du inte inleda förhållande med den du har valt – ditt beslut att välja hen kan ju rivas upp. Visserligen tror jag inte att det finns någon förvaltningsrätt i Sverige som skulle ta upp en begäran om överprövning av en partnerupphandling, men som den upphandlingslajvare du är tycker jag inte att det ska hindra dig. Lycka till