De nya gudarna

Jag är ganska övertygad om att det finns andliga kärl inom oss, och de kommer att fyllas med något. Det är ingen medveten process, men ett sökande som sker ständigt, obevekligt. Processen är inte medveten, men det är viktigt att veta att den sker, om inte så korrumperas anden. För någonstans finns en känsla för vad som passar i kärlet, vad som är gott att ha där.

Själv så tror jag inte att Apple-produkter håller måttet.