Theo Rahm skriver om hur regeringens nya kulturpolitik kan bidra till mer kulturkonsumtion - åtminstone i det korta loppet.
Theo Rahm skriver om hur regeringens nya kulturpolitik kan bidra till mer kulturkonsumtion - åtminstone i det korta loppet.
Foto: Wikimedia Commons: Illustration till “Gösta Berling's Saga” by Georg Pauli (1903)/Ergo

Regeringens kulturpolitik berikar juluppehållet


Som alltid har mycket tyckts om den nya kulturministern och om regeringens kulturpolitik. I allt nedvärderande och förlöjligande tycks det ha missats hur den nya politiken har potential att öka kulturkonsumtionen. Åtminstone för min egen del, och åtminstone i det korta loppet, kommer den ha en vansinnigt effektiv verkan. Jag vågar påstå att tack vare regeringen så kommer jag under det kommande juluppehållet konsumera mer kultur än någonsin. Låt mig förklara varför, så kommer kanske också du avsluta ditt år med en kulturrush!

Den första kulturkonsumtionseffektiviserande politiken härrör från Tidöpartierna och regeringens ambition till statskontrollerad likformig nationalism. Det har som bekant fört dem in på tanken att konstruera en statlig litterär kanon. I och med att Sverige, likt de allra flesta av världens länder, har förlänats med många bra författare och böcker så finns det mycket man vill och borde läsa. Många av böckerna har organiskt och med tiden kommit att bli klassiker. Risken är att en hel del av klassikerna kanonlistas av staten. Och när en bok väl står där, listat av de som vill folkfostra och sätta tydliga gränser på Sverige, då vill man ju inte vara den som lyder. Man vill inte läsa som vore man en råtta i Hameln. Det innebär att böcker som Gösta Berlings saga och Nässlorna blomma måste läsas illa kvickt! Läs dem redan under juluppehållet, innan det är för sent, innan det blir litteratur befordrad av staten. 

"Regeringens kulturpolitiska Janusansikte är en perfekt kombination för att sluta skjuta upp ens kulturkonsumtion."


Annons

Annons

Regeringens andra kulturberikande drag är av en helt annan karaktär. Regeringen har beslutat att återinföra inträde på statliga museum. Regeringen ska säga till oss vad som ska läsas, men vi ska inte fritt få vandra in på Nationalmuseum. I stället ska var person genom flit få penning och betala för att Nationalmuseums dörrar ska stå öppna för dem. Likt den annalkande kanon innebär återinförandet av avgiften att ens kulturkonsumtion behöver skyndas på. Inträdet återinförs första januari vilket gör att man måste passa på att ränna runt under mellandagarna.

Folket skola fostras i en av staten definierad kultur genom kanon men det allmänna ska inte bekosta din kulturkonsumtion genom gratis museiinträde. Statskontrollerad likformig nationalism å ena sidan och neoliberalism å andra sidan. Kombinationen kan tyckas motstridig, men regeringens kulturpolitiska Janusansikte är en perfekt kombination för att sluta skjuta upp ens kulturkonsumtion. Tack regeringen för att ni berikar mitt juluppehåll!

Läs mer

2023-10-04 10:08
Eric Axner-Norrman argumenterar för att det är på modet att vara akademiker i dagens kåseri.
2023-08-18 09:13
Ergos kåsör Eric Axner-Norrman spekulerar kring universitetet som originalen och kufarnas fristad.
2023-06-30 15:48
Det är sista dagen i juni, vilket i studentvärlden betyder att det är dags att tradera förtroendeuppdrag vidare inför…