Annons
Annons
Plums? Nej, nu ska Norrlands Nations hus pålas om för att hindra den långsamma glidningen ner i Fyrisån.
Foto: Therese Jansson

Norrlands på väg ner i ån – pålas om


Att Norrlands nationshus är på glid ner mot Fyrisån är känt sedan 30-talet. Men de tillfälliga lösningarna hjälper inte längre och nu har nationen beslutat att den anrika byggnaden ska genomgå omfattande renovering.

– Det är träpålar under byggnaden men när man byggde huset på 1800-talet fick man inte ner pålarna tillräckligt djupt – och det finns ingen berggrund under huset så det kan stå stadigt. Man har gjort olika insatser genom åren för att förbättra situationen men aldrig pålat, säger Freja Nielsen, förste kurator på Norrlands Nation.

Det var på nationens senaste landskap som det beslutades att renoveringsarbetet ska påbörjas under tidigt 2019. Huset kommer sedan att grundförstärkas i etapper under våren och sommaren.

Hur kommer detta att påverka nationens verksamhet?

– Grundförstärkningen kan komma att påverka nationens verksamhet. Men vi arbetar just nu förebyggande med att den ska påverka i så liten utsträckning som möjligt, säger Freja Nielsen.

Ompålning är ingen billig affär och arbetet med huset beräknas till flera miljoner. Enligt Freja Nielsen kommer projektet finansieras med egna medel, lån och donationer.

– nbsp;Under maj månad kommer även ett större insamlingsarbete påbörjas där nationen hoppas få in donationer till en fastare grund.


Annons

Annons

Läs mer

2022-11-24 12:55
Under gårdagen publicerade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en ny rapport som kartlägger universitets och högskolors…
2022-11-14 15:49
Ergos redaktion välkomnar Jana Paegle som ny journalist på tidningen. Hon tar med sig sina erfarenheter av både digitala…