Annonsera

Vill du synas hos oss?

Ergo.nu är Uppsalastudenternas tidning och når cirka 5 000 unika besökare varje vecka. Vill du annonsera på vår hemsida? Kontakta vår annonsbyrå Rullgrus media så får du veta mer!

Annonsbokning/förfrågningar
Ring Rullgrus media 070-429 98 31 (Johan Lindberg) el. 070-574 67 43 (Patrik Törner)
E-post: johan@rullgrusmedia.se
Hemsida: rullgrusmedia.se

Materialadress:
E-post: johan@rullgrusmedia.se
Rullgrus Media AB
Dalbovägen 45
756 36 Uppsala

Besöksadress Ergoredaktionen:
Övre Slottsgatan 7, 753 10 Uppsala