Nyheter
2024-02-23 08:57

Riksrevisionen granskar utbildningssystemet för tredjelandsstudenter

Tredjelandsstudenter, det vill säga studenter från länder utanför EU och EES-området, behöver vid studier i Sverige betala en studieavgift till universitetet eller högskolan. Det är upp till lärosätet att bestämma hur stor avgiften är och hur många studenter från denna kategori som kan antas. Syftet med granskningen är att undersöka om det nuvarande systemet med antagning och registrering är effektivt, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. På Uppsala universitet är kostnaden för tredjelandsstudenter, beroende på utbildning, mellan 50,000 och 75,000 kronor för en termins heltidsstudier
Nyheter
2024-02-21 10:26

Uppsala universitet kritiska till ökad statlig styrning

I promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, som skickades till på remiss till lärosäten och myndigheter i slutet av januari, bad regeringen om svar på två utvalda avsnitt redan den 14 februari 2024. Uppsala universitet var ett av lärosätena som ombads framföra sina synpunkter. Förslaget i 7.1 handlar om att kompetensen i säkerhetsfrågor ska tas i beaktning i nomineringen av styrelseledamöter som regeringen utser. Förslaget i 7.2 handlar om att införa ett tillägg i högskoleförordningen som ger styrelsen ansvar att besluta om viktiga frågor gällande

Nyheter
2024-02-14 09:39

Unga vuxna bäst på kondom 

Kondomanvändningen ökade i Sverige under 2023. Det följer en trend man sett de senaste fem åren, rapporterar RFSU. Bäst på att använda kondom är unga vuxna i åldrarna 21-35 år, där använder 42 % kondom antingen enskilt eller i kombination med annat preventivmedel. Enligt RFSUs undersökning så uppfattar unga vuxna en person som föreslår kondom som ansvarstagande, omtänksam och erfaren. – Vi ser en spännande utveckling där kondomen går utöver sin primära funktion som preventivmedel till att bli mer av ett kommunikationsverktyg, säger sexualupplysare Pelle Ullholm i ett pressmeddelande. Att fråga
Nyheter
2024-02-09 08:11

Kårkansliet krymper - de tjänsterna försvinner

Det var i november som beskedet från kårens ledning nådde de arbetande på kansliet - på grund av tajta ekonomiska förhållanden har man behövt se över organisationen och personalkostnaderna. Till följd av detta har två nuvarande tjänster behövt prioriteras bort. Tjänsterna som tas bort från kårkansliet är politisk sekreterare, som stöttat presidiet i det politiska arbetet, samt en av två fakultetssamordnare. Tjänsten som fakultetssamordnare, som inneburit kontakt och koordinering med fakulteternas anställda och studentrepresentanter, kommer att tas bort och ersättas av en ny tjänst med ansvar
Nyheter
2024-02-07 09:21

UTNs inspel om lagändring

Reftec skriver i inspelet till regeringen att de vill att universiteten själva ska få styra upplägg för terminerna utan att studenter ska få problem med rätt till CSN. Detta skulle innebära en möjlighet att inkludera återhämtningsperioder i terminerna. Reftec lyfter den stora andelen avhopp på STEM-utbildningar på universitetsnivå, och en hög arbetsbelastning och brist på återhämtning lyfts som en möjlig orsak till detta. STEM står för Science, Technology, Engineering och Mathematics och handlar om att säkra kompetensförsörjningen med kortsiktiga och långsiktiga mål i hela utbildningssystemet

Nyheter
2024-02-05 10:45

Professor med koppling till Uppsala universitet gripen för spioneri

Vjatjeslav Morozov greps enligt Expressens källor den 3 januari av estnisk säkerhetspolis, som nu utreder om den misstänkte spionen kan ha kartlagt forskarkollegor inte bara i Estland utan även i Uppsala. Vjatjeslav Morozov var professor vid universitetet i Tartu som Uppsala universitet har nära samarbete med. Morozov har haft ett etablerat samarbete med IRES (Insitutet för Rysslands och Eurasienstudier i Uppsala) och även deltagit i projekt tillsammans med anställda där. Stefan Hedlund, senior professor i öststatsforskning vid IRES hade flera samarbeten med den ryske forskaren och uppger till
Nyheter
2024-02-01 09:07

Gröna studenter blir kårparti

När vi ses på Övre Slottsgatan några veckor innan offentliggörandet är Elsa Ewert och Michael Johansson förväntansfulla. De berättar ivrigt om arbetet de dragit igång under hösten, med att förena studenter i Uppsala och samla in deras perspektiv, för att utifrån det bygga ett kårparti från grunden. Spolar vi tillbaka tiden till någon gång i september så träffas Elsa och Michael för första gången på en kaffe för att dela sina idéer. Efter det har allt gått snabbt. – Jag visste att jag ville ställa upp i nästa kårval men kände inte att jag kunde ställa mig bakom några av de kårpartier som redan

Nyheter


Annons

Nyheter
2024-01-23 12:05

HumSam bortprioriteras

– Statsmakterna har sitt fokus mot andra områden, säger Johan Lundborg, kanslichef på kansliet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. I rapporten som gjorts av fackförbundet DIK konstateras att 59 procent av studenterna finns inom humaniora, konst och samhällsvetenskap. Ändå går 20 procent av forskningsmedlen dit, medan 72 procent av forskningsmedlen går till medicin, naturvetenskap och teknik. Rapporten tar för olika ämnesområden upp siffror över statens forskningsanslag för 2021 samt vetenskapsrådets forskningsstöd under 2022. Där kan ett stort glapp konstateras. Med
Nyheter
2024-01-18 13:14

Matikumgate - nu säger studenterna ifrån

Det kryllar av studenter på Engelska parken under torsdagen när det är dags för Gröna studenters “Ta tillbaka Matikum”, en protest till följd av situationen som utvecklats på campuset under hösten. Campusrestaurangen Matikum har bestämt att studenter inte får sitta i lokalerna med matlådor mellan 11.30 och 13.00. Detta gäller även om tre av fyra har köpt mat på restaurangen och den fjärde har medhavd lunch. Regeln har funnits tidigare, men inte efterföljts eller upprätthållits. På grund av en ansträngd ekonomisk situation har nu Matikum begärt att universitetspersonal ska hjälpa dem att kasta
Nyheter
2024-01-17 10:24

Bildäck punkterade på Studentvägen

Natten till söndagen drabbades flera av bilarna som stod parkerade vid studentbostäderna på Studentvägen av att någon punkterade flera bildäck med ett vasst föremål, en nyhet som UNT först rapporterade om. Studenten Alexander Ahlström och flickvännen Therese blev oturligt nog några av de som drabbades. – Jag hann köra några meter innan jag märkte att något kändes fel med bilen, säger Alexander Ahlström. När de klev ur för att kolla kunde de snabbt konstatera att båda däcken på vänstra sidan var tomma på luft. Efter att ha flyttat bilen bort från körfältet började arbetet med att få tag på
Nyheter
2024-01-17 08:32

Nationernas stipendiepengar hotade

Till UNT säger Rolf Kroon, ordförande i nationernas skattmästarkonvent, att Uppsala studentnationer gemensamt har runt 500 fonder som finansierar stipendier och premier till studenter och forskare som man vill uppmärksamma. Totalt delas omkring 20 miljoner kronor ut årligen, menar Rolf Kroon. Varje fond räknas som en stiftelse och på grund av de nya kraven på bokslut, deklaration och revision äts mycket av fondernas pengar nu upp av revisorskostnader. Rolf Kroon säger att de nya reglerna har skapat en enorm byråkrati, och helt i onödan eftersom ingen vinner på det. Rolf Kroon är även V-Dalas
Nyheter
2024-01-16 09:30

SFS reformförslag för studiemedel 

Den senaste reformen för studiemedel ägde rum 2001 och SFS anser att det nuvarande systemet blivit omodernt och inte har hängt med i förändringar i samhället och studenters situation. SFS vill göra studiemedel mer ändamålsenligt för att täcka behoven hos olika studentgrupper. Anpassa studiemedlet efter boendekostnad I punkterna med förbättringsförslag vill SFS att studiemedlet bör anpassas efter vilka kostnader varje student har för sitt boende. Konkret vill SFS att stödet ska täcka halva boendekostnaden som överstiger 4 000 kronor. Bidrag för VFU SFS vill att det ska bli lättare för studenter
Nyheter
2024-01-12 08:54

Arrival day at Uppsala University

One of the students arriving is Lilli Preugschat from a small city near Hamburg, Germany. She is going to study business and is looking forward to having a good time while she is here in Uppsala. – I want to meet new people, enjoy the student life, and party, she says. Do you have any worries regarding your stay here? – Not really, initially I was mostly worried about finding my way from the airport, but I must say it was very easy just getting the shuttle bus that Uppsala university had arranged and I immediately connected with some other new students who also just arrived here, Lilli says