Annons
Debatt
2024-06-04 09:45

Laboremus: "Hon är S-studenters kandidat till EU-parlamentet"

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribenternas egna. Vi som socialdemokratiska studenter vill se ett Europa som arbetar för vanligt folk. Ett EU som gör livet bättre och enklare. Som studenter vet vi vilka fördelar som kommer med EU-medlemskapet. Möjligheten till utbyten och att man aldrig mer behöver gå vilse under en utekväll i Europa. Tack vare EU:s direktiv om att mobildatan ska funka utan extra kostnader har det blivit lättare och billigare att resa i Europa. I Uppsala är det många studenter som ser fram emot att tågluffa i sommar. Att resa med tåg är ett klimatvänligt
Debatt
2024-05-14 09:00

Kvalborgskoalitionen

Det här är ett debattinlägg. Alla åsikter är skribenternas egna. På tisdag den 14 maj kommer Uppsala studentkår sammanträde i ett konstituerande fullmäktige och besluta om kårens framtida styre. Uppsala studentkår behöver ett stabilt styre för att klara utmaningarna med ekonomi och omgjort medlemssystem som ska klara av att värna studentnyttan och fortsätta driva studentpolitiska frågor. Därför går S-studenter, Gröna studenter och Uppsala universitets studenter ihop för att bilda styre, där även vänsterstudenter ingår. Styret kommer innebära förändringar inom kårens struktur där en presidial

Debatt
2024-04-19 09:24

Gröna studenter: "Akademiska hus borde betala skadestånd till studenter"

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribenternas egna. Universiteten i Sverige är idag enormt pressade ekonomiskt. Minskade anslag, höjda hyror och högre krav gör att flera lärosäten går på knäna. Labbsalar står tomma, föreläsningssalen byts ut mot ett korridorsrum och studieplatser försvinner. Detta leder till att allt fler studenter får sämre undervisning och färre studieplatser. I Stockholm övergår flera program till distansundervisning, något vi vet är sämre för inlärning och deltagande. Studenter tappar kontakt med lärarna, sina kursare och förlorar chansen till värdefulla
Debatt
2024-04-17 09:36

Vänsterstudenter: "Samarbeta inte med ockupationen"

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribenternas egna. Den sextonde mars 2022 höll den dåvarande utbildningsministern Anna Ekström en pressträff där hon uppmanade svenska lärosäten att skarpt begränsa sina relationer med ryska och belarusiska lärosäten med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Caroline Hill, doktorand i religionssociologi, beskrev i en intervju med SVT hur de nya restriktionerna från både staten och universitet negativt påverkade hennes möjligheter att utföra både fältarbete och delta vid relevanta konferenser som är fundamentala för hennes forskning. Att
Debatt
2024-04-16 08:34

S-studenter: "Kampen om rätten till stöd"

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribentens egna. Är din dyslexi en sådan som försvinner från tid till tid? Nehej, ja då är du som alla andra med läs- och skrivsvårigheter på universitet som behöver det stöd som de har rätt till under hela sin studietid. Idag är jag student på det jag skulle säga är Skandinaviens främsta universitet med över 50 000 studenter och ett jäkla maskineri till administration arbetandes bakom kulisserna. Enligt universitet själva är tillgången till den individuella studenten centralt för universitet, och dess uppdrag att bedriva utbildning och forskning

Debatt
2024-04-15 08:43

Replik på utbildningsminister Mats Perssons debattartikel från 9/4

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribentens egna. Utbildningsminister Mats Persson skriver i Svenska Dagbladet den 9 april 2024 om hur han ser fristående kurser som ett hot mot kunskapsnationen Sverige, då dessa egentligen bara är resultatet av socialdemokratiska regeringars försök till att använda den högre utbildningen som arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att dölja en hög ungdomsarbetslöshet. Utbildningsministern fortsätter genom att lyfta upp vikten av ytterligare satsningar på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar, för att bättre rusta samhället och industrin för den gröna
Debatt
2024-04-05 11:19

Högerpartiet: “Den enda pålitliga motvikten i kåren mot vänsterns inflytande”

Vilka huvudfrågor går ni till val på i år? Vår främsta valfråga detta året är att se till att nybygget vid Odinslund byggs upp med en god arkitektonisk stil och med respekt för platsen historiska värde. Gången från slottet till Domkyrkan är en av de mest anrika platserna i Sverige, det är bland annat promenaden som monarken brukade gå inför sin kröning. Det är därför helt oacceptabelt för vår del att man enligt vissa planläggningar planerar att uppföra ett modernistiskt bygge vid just denna plats som helt bryter med stilen på de kringliggande byggnaderna. Vi motsätter oss inte nödvändigtvis

Opinion


Annons

Debatt
2024-04-05 09:13

UUS: “Vi fokuserar på studenternas åsikter” 

Berätta, vilka huvudfrågor går ni till val på i år? Precis som tidigare år så är vår främsta valfråga att avpolitisera kåren. En partipolitiserad kår är ett förhinder för att verksamheten ska vara så effektiv och välfungerande som möjligt. Vi vill också jobba för att Uppsala studentkår ska vara en kår för alla, inte bara specifika grupper. Man bör jobba för att vara med inkluderande för exempelvis internationella studenter, en mycket viktig grupp även om de kanske bara är i Uppsala under en kortare period. Ett tätare samarbete med nationerna tror vi också skulle vara gynnsamt. Sist men inte
Debatt
2024-04-04 14:15

Vänsterstudenter: “Det är dags för återhämtning”

Vilka huvudfrågor går ni till val på i år? I år har vi ett återhämtningspaket. Vi vill att studenter ska få julledigt, en ledig dag efter tentamen samt möjlighet till CSN under åtminstone en sommarmånad. Vår slogan är “Det är dags för återhämtning.” Vad är det viktigaste att utveckla på universitetet och campus just nu, enligt er? Studentytorna är såklart en jätteviktig fråga just nu. Det är en återkommande, konstant fråga. Det är väldigt viktigt att vi studenter ses som en viktig aktör när beslut ska fattas. Speciellt med situationen på Gamla torget, dit man nu ska flytta verksamheten för
Debatt
2024-04-04 14:01

Gröna studenter: “Kåren ska vara grön, inte grå.”

Ni är det enda nya partiet i år. Hur känns det? Det är väldigt roligt! Vissa av oss som är med i partiet är inte nya i kårvärlden och även Gröna studenter har funnits med i kåren förut, men det är absolut en omstart. Vi har tagit tillbaka det och utvecklat det för att bli bättre och starkare - så det känns jättespännande! Det känns som att vi “rör runt lite i grytan”. Vad ser ni fram emot i valet och vad blir er största utmaning? Vi ser jättemycket fram emot att få stå ute på campus och möta studenter under kårvalsperioden. Redan i januari bedrev vi en kampanj kring Matikum på Engelska parken
Debatt
2024-03-07 10:48

Uppsala studentkår: "Mensskydd på campus"

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribenternas egna. För exakt ett år sedan – på internationella kvinnodagen – lämnade Uppsala studentkår in en skrivelse till Uppsala universitet i vilken vi rekommenderade ett pilotprojekt med gratis mensskydd på campus. Förslaget uppmärksammades i Upsala Nya Tidning och fick många positiva reaktioner från studenter. Från universitetet fick vi dock blankt nej. I sitt svar refererade universitetets ledning till att pengar avsedda för utbildning inte gick att använda för sådana projekt. Vi anser att motiveringen till Uppsala universitets nej lämnade
Debatt
2024-03-05 11:31

En PDF är inget värdigt examensbevis

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribentens egna. Under barnaåren var det bara ett papper som sattes i en pärm och glömdes bort, med lovord om allt från skollopp till simborgarmärken. Men när diplomet gäller som bevis för en universitetsexamen aktar man pappersarket högre. Jag förvånas och förbryllas därför över Uppsala universitets avsaknad av studentperspektiv när de, trots dess symboliska värde, slopar det fysiska examensintyget. Uppsala universitet meddelade nyligen i en artikel på sin webbplats att vi studenter från och med den 1 januari 2024 inte kommer få våra examensbevis
Debatt
2024-02-19 12:18

MP: "Uppsalastudenter kan spara över 1000 kronor per månad med Sverigekortet"

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribenternas egna. Det har blivit på tok för dyrt att resa kollektivt idag. Det vill vi i Miljöpartiet ändra på. Idén är enkel: ett Sverigekort som gäller för all kollektivtrafik i hela landet, regional som lokal. Ordinarie pris 499 kronor, 249 för unga, studenter och pensionärer. Under de senaste 20 åren har kostnaden för att åka kollektivt ökat dubbelt så mycket som bensinpriset. Busskortet har blivit en klassfråga i dagens Sverige. Dessutom skiljer det nästan 2300 kronor mellan det billigaste och dyraste månadskortet. Miljöpartiet vill att alla