Julspecial: klappjuridik

Mina föräldrar ger alltid mitt syskon finare och dyrare julklappar än vad de ger mig. Finns det något jag kan göra?

Huvudregeln i svensk rätt är att gåvor som en förälder ger till ett barn ska räknas av på det barnets arv. Får man en massa pengar av sin förälder ska alltså ens syskon kompenseras för det i sinom tid. Det gäller dock inte ”sedvanliga gåvor”, som julklappar. Det gäller inte ens om ett barn fått väldigt mycket finare julklappar än de andra barnen. Gränsen går vid gåvor som inte stor i rimlig proportion till förälderns förhållanden. Lever din mamma på änkepension men ger din brorsa en Porsche i julklapp? Då kan du ha ett case. (fast det kanske är enklare och rimligare att prata med din familj innan du inleder en arvstvist med ditt syskon)

Måste man ge varandra julklappar?

Nä. En julklapp är en gåva. Det ingår i konceptet att man ger den med en så kallad benefik avsikt, det vill säga utan krav på att få något tillbaka.

En annan sak är hur man ska behandla julklappsspel av olika sorter, det vill säga när ett gäng köper varsin billig present och sedan lottar ut den emellan sig. Man skulle nog kunna tänka sig att de som bestämmer sig för att delta i ett julklappsspel ingår någon form av avtal om att göra detta. Om man drar sig ur ett sådant julklappsspel torde dock den lämpligaste sanktionen vara att man helt enkelt inte får vara med i utlottningen av julklapparna.

Jag tror att min dotter har gett mig ett stulet smycke i present. Får jag behålla det?

Nja. Låt oss säga att din dotter ger dig ett stulet smycke och att smyckets rättmätiga ägare kommer tillbaka ett halvår senare för att berätta att hen vill ha tillbaka smycket. Om du fick smycket innan den 1 juli 2003 kan du få behålla det om du inte borde ha misstänkt att din dotter saknade rätt att förfoga över smycket. Bedömningen om du borde ha misstänkt det eller inte beror i sin tur av de omständigheter som gällde när hon gav dig smycket. Är hon jättepank och ger dig en diamantring? Då kanske du borde oroa dig lite. Den 1 juli 2003 ändrades lagen, så om du fick smycket efter det måste du lämna tillbaka det till den ursprunglige ägaren, oavsett hur liten anledning du hade att tro att hon snott smycket. Tough luck.

Jag tror tomten har gett mig ett stulet smycke i present. Får jag behålla det?

Som sagt, fick du smycket efter den 1 juli 2003 får du inte behålla det ens om du tagit emot det i god tro. Fick du smycket innan dess beror det på om du haft anledning att misstänka att det varit något lurt med gåvan. Vid bedömningen av om någon varit i god tro utgår man bland annat ifrån om varan överlåtits till ett ovanligt lågt pris och om varan är särskilt stöldkänslig. I sådana fall kan man göra efterforskningar för att ta reda på varans ursprung, och be överlåtaren att legitimera sig. Om du har fått en gratis diamantring från en okänd man kan du nog knappast anses vara i god tro, och chansen att du får behålla ditt stulna tomtesmycke är minimal.

Skulle Gud kunna ha registrerats som förälder till Jesus?

Nej. Om en kvinna föder barn och är gift med en man, antas mannen vara förälder till barnet och registreras som pappa. I Jesus fall hade detta inneburit att Josef registrerats som hans far. Rätten kan bestämma att mannen ska avregistreras som pappa och ersättas med någon annan, men bara under vissa förutsättningar:

  • Om det är utrett att kvinnan har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre.
    Kommentar: detta är knappast aktuellt, då Maria vid Jesus tillkomst inte hade haft samlag med någon överhuvudtaget.

  • Om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader.
    Kommentar: nu säger visserligen Bibeln att Jesus var Guds son och att det visade sig genom en del mirakel och sånt men vi kan inte anta att Nasarets socialnämnd hade kännedom om detta vid Jesu födelse och vi kan inte heller anta att miraklen var så entydiga att socialnämnden kunde hålla för visst att Jesus var Guds son på grund av hans arvsanlag. Ingen möjlighet att avregistrera Josef som far här heller.

  • Om barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna ha haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.
    Kommentar: detta skulle faktiskt vara möjligt, eftersom både Josef och Maria kunde intyga att de inte haft samlag med varandra.

Även om Josef skulle avregistreras som Jesus far är det inte troligt att Gud skulle kunna axla rollen som juridisk förälder. Enligt föräldrabalken krävs nämligen att en far som vill bekräfta sitt faderskap gör detta skriftligen och i sällskap av två vittnen. Detta torde vara svårt att lösa rent praktiskt. Det är också möjligt att fastställa faderskap genom en genetisk undersökning, men det förutsätter att det finns något genetiskt material som kan kopplas till den presumtive fadern, och det skulle knappast vara möjligt att få ut från Gud. Slutsatsen av detta är att vår föräldrabalk uppenbarligen inte är lämpad för jungfrufödsel (och det kanske är lika bra).

Får man börja spela julsånger innan första advent?

Vi har yttrandefrihet i detta landet (se regeringsformen 2 kap. 1 § 1 p.), så jodå, får får du väl. Tänk dock på att yttrandefriheten inte gör att det är ok att exempelvis förtala, hetsa mot folkgrupp eller begå krigsanstiftan genom julsångerna, så se till att kolla igenom texten noga innan du trycker på play. Och tänk på att yttrandefriheten gäller gentemot staten och inte andra medborgare – du kan inte förvänta dig att dina grannar ska bli förtjusta när du drar igång Nu är det jul igen på högsta volym i april.

nbsp;

nbsp;

Med det sagt vill jag önska mina bloggläsare en riktigt god jul. Var snälla mot varandra, följ lagen och välkomna tillbaka efter nyår