Annons
Annons

Utbildning för framtiden


Alliansens långsiktiga mål är att Sverige ska ha en högskoleutbildning och forskning i världsklass. Sedan vi fick väljarnas förtroende att leda landet har vi stärkt den högre utbildningen och forskningen inom flera områden. Det skriver de moderata riksdagsledamöterna Ulrika Karlsson och Lars Hjälmered.

All forskning ska präglas av kvalitet. Alliansen genomför idag en stor kvalitetssatsning på den högre utbildningen och vi vill tillföra närmare 600 miljoner kronor för att uppnå kvalitetsmålen. Samtidigt införs ett nytt sätt att fördela pengar till utbildning. Hur mycket pengar Uppsala universitet och andra lärosäten i slutändan får speglas av utbildningskvaliteten. Högre kvalitet ger mer pengar vilket resulterar i en bättre utbildning. Denna satsning gör studenter bättre rustade för vidare forskning, arbete eller företagande efter sin examen.
Sedan 2006 har Alliansen har infört det största resurstillskottet någonsin inom svensk forskning, vilket för Uppsala universitet innebär en ökning på närmare 20 procent av basanslagen. Nytt är också att en del av forskningspengarna fördelas utifrån kvalitetsmått. Syftet är att anslagen till forskning ska fördelas mera objektivt utifrån den forskning som de facto kan visa på resultat och framgång. Uppsala universitet är ett lärosäte med kompetenta forskare och utvecklade kontakter med samhället. Därigenom har de goda möjligheter att komma väl ut i fördelningen av pengar till forskning.

Utöver de höjda basanslagen har alliansen också avsatt pengar till en särskild satsning inom medicin, teknik och klimat för att möta omvärldens krav på världsledande forskning. Lärosätena har fått söka pengar i konkurrens. Uppsala har lyckats väldigt bra och tilldelas pengar till områden såsom krisberedskaps-, cancer-, energi-, och molekylär bio- vetenskap.
En annan åtgärd alliansen genomfört är att inrätta innovationskontor för landets lärosäten. Kontoren ska stödja nyttiggörandet av forskningsresultat genom kvalificerad rådgivning inom bland annat patentering, licensiering och kontraktsforskning. Uppsala universitet har fått sju miljoner kronor för att bygga upp ett kontor under 2010. Med innovationskontoret på plats ökar möjligheterna att resultat från forskning i Uppsala ska komma samhället till gagn genom nya produkter, tjänster och utveckling.
Nya forskningspengar, en satsning på innovation och en ökad kvalitet i grundutbildningen är en förutsättning för universitetets fortsatta utveckling. Detta är av stor vikt för såväl Uppsala som hela Sverige. Alliansregeringen gör detta möjligt.

Ulrika Karlsson (M)
riksdagsledamot Uppsala

Lars Hjälmered (M)
riksdagsledamot Göteborg
Talesperson för högre utbildning och forskning


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.