Annons
Annons
Miranda Cox och Caisa Lycken föreslår att Uppsala studentkår ska bli Uppsala studentkårer.
Foto: Uppsala studentkår

I tider av förändring behövs handlingskraft


Uppsala studentkår mottog i förra veckan konsistoriets beslut om att fler studentföreningar blir kårer vid Uppsala universitet. För Uppsala studentkår innebär beslutet att vi från 1 juli kommer representera ca 50 av alla studenter jämfört med dagens 70 . Detta innebär i sin tur minskade intäkter och vi kommer inte att ha samma förutsättningar att bedriva verksamheten så som den ser ut idag. Uppsala studentkår står inför ett vägskäl där vi antingen kan välja att fortsätta som förut och göra de stora, men nödvändiga nedskärningarna som skulle krävas, eller så kan vi ta den här möjligheten och förändra vår organisation för att skapa ett långsiktigt hållbart studentinflytande i Uppsala.

Ända sedan 1970-talet då Uppsala studentkår fick sällskap av Farmacevtiska Studentkåren har vi tagit på oss ett gemensamt ansvar, exempelvis att upprätthålla ett medlemsregister, tillhandahålla studentservice till alla studenter genom vår reception, samt ha ett studentombud och en doktorandombudsman dit alla studenter och doktorander har kunnat vända sig. Vi förvaltar även andra resurser som tidningen Ergo, Studentbokhandeln, Kondoma Mera och Studentboet. Utöver detta har vi även stora kapitaltillgångar, både i egna fonder och indirekt genom stiftelser.

Listan kan göras lång och det är tydligt att Uppsala studentkårs resurser är av betydelse för den allmänna studentgruppen och borde komma alla studenter till nytta. För att det ska vara möjligt även i framtiden bör därför Uppsala studentkår utreda möjligheten att stärka sektionerna så att de kan ta över ansvaret som studentkårer och i samband med detta omskapa Uppsala studentkår, med de centrala resurser som vi besitter, till ett samarbetsorgan mellan studentkårerna.

Ett förslag om hur en samarbetsorganisation ska se ut bör tas fram i samråd med alla det berör. Det handlar om att involvera fullmäktige, kårpartierna, sektionerna, andra studentkårer och programföreningar. Vi behöver gemensamt ta fram en uppsalamodell för att det samarbetet ska bli så handlingskraftigt och välfungerande som möjligt.

Tillgivenhet gentemot den egna organisationen får inte vara större än vår tro på de värden som den representerar: att vi studenter har förmågan att bilda en enad studentröst och att vi tillsammans kan göra vår studietid bättre.

nbsp;

Caisa Lycken

Ordförande

Uppsala studentkår

nbsp;

Miranda Cox

Vice ordförande

Uppsala studentkår


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…