Annons
Annons
Studenten Miranda Andersson får inte stanna i Sverige på grund av ett misstag.
Foto: Sigrid Asker

Kompetensutvisningarna måste upphöra


Vårt land blir fattigare när högutbildade personer tvingas lämna landet på grund av stelbenta regler. Det vilar ett tungt ansvar på den rödgröna regeringen, menar Fredrik Malm (L) och Natalia Rylander (Liberala studenter).

Nästan varje vecka kan vi läsa om högutbildade personer som måste lämna landet. För ett tag sedan uppmärksammades studenten Miranda från USA, som pluggar på ett masterprogram i Uppsala. Hon har pengar att försörja sig själv men pågrund av ett mindre misstag, som redan rättats till, måste hon enligt Migrationsverket lämna landet.

Miranda är bara en i raden av kompetensutvisningar. Karolinska institutet, KI, har också haft problem med studenter som plötsligt hotas av utvisning. Och det senaste året har flera arbetskraftsinvandrare tvingats lämna landet på grund av bagatellartade misstag. Det har till exempel handlat om programmeraren Aleksei Magusev, som arbetar på startup-företag i Göteborg. Eller IT-utvecklaren Tayyab Shabab som till slut gav upp kampen mot det byråkratiska maskineriet och flyttade till Tyskland där han togs emot med öppna armar. Det har handlat om att de tagit ut för lite semester, fått en lön som ligger strax under kollektivavtal eller att arbetsgivaren missat att teckna rätt försäkring.

Alla dessa kompetensutvisningar gör vårt land fattigare. Och när andra länder i vår närhet bedriver en aktiv politik för att locka till sig nyckelkompetenser utvisar Sverige de människor vi behöver som mest. Det vilar ett mycket tungt ansvar på den rödgröna regeringen. Trots upprepade krav från Liberalerna och övriga allianspartier, från företag och lärosäten fortsätter utvisningarna av högutbildade personer som jobbar eller pluggar.

Osäkerheten gör det mindre attraktivt för globala talanger att söka sig till vårt land. Under tiden förlorar Sverige, våra företag och universitet viktig kompetens.Sverige ska vara en kunskapsnation. Vår högre utbildning ska hålla hög kvalitet och kunna locka till sig studenter från andra länder, även utanför EU. Miranda lockades att komma till Uppsala för att plugga men på grund av allt för stelbenta regler säger Migrationsverket att hon ska lämna landet innan hon gjort klart sin utbildning. Det förlorar både Miranda och Sverige på. Kompetensutvisningarna måsteupphöra. Liberalerna föreslår följande: Misstag måste kunna rättas till även efter påtalande från Migrationsverket.

Regeringens nya lag från december är helt otillräcklig då den kräver att ett misstag måste ha rättas till före Migrationsverkets påpekande. Det är orimligt. Det är inte ovanligt att ett misstag upptäcks först när Migrationsverket påpekat det. Det måste göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Mindre misstag, som dessutom rättas till, ska inte leda till att människor tvingas lämna Sverige. Inför en bosättningsbonus för utländska studenter som stannar kvar. Vi vill locka fler utländska studenter att stanna kvar här efter avslutade studier. En utländsk student som tar examen här och som väljer att stanna kvar och jobba bör få tillbaka en del av utbildningsavgiften i form av en bosättningsbonus. Längre uppehållstillstånd för att söka jobb. Efter studierna måste utländska studenter få chans och tid att kunna söka jobb här. Vi vill att utländska studenter i princip per automatik ska få uppehållstillstånd i ett år, istället för dagens sex månader, efter avslutade studier för att kunna söka jobb här.

Fredrik Malm, riksdagsledamot (L)
Natalia Rylander, ordförande Liberala studenter


Annons

Annons

Om fallet Miranda Andersson i Ergo:

Rejected by the Migration Board

Läs mer

2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.