Annons
Annons
Varför kommunicera beslutet om nedläggning av Studentbokhandeln, innan det formellt har fattats av högsta organ, frågar kårpartierna S-studenter och Fi-studenter.
Foto: Google streetview / arkiv

Vad hände med interndemokratin?


Studentbokhandeln står inför ett mycket svårt ekonomiskt läge, men vi tror att det hade gått att rädda verksamheten, skriver kårpartierna S-studenter och Fi-studenter.

Uppsala studentkårs styrelse har idag skickat ut ett pressmeddelande med rubriken “Studentbokhandeln avvecklas” som informerar om att Studentbokhandeln ska läggas ner. Styrelsen har därmed frångått den demokratiska processen i Uppsala studentkår genom att kommunicera ett beslut innan det formellt har fattats av kårens högst beslutande organ, det medlemsvalda fullmäktige. Vi ser allvarligt på att studentkårens interndemokratiska process ignorerats i en så pass viktig fråga. Vi i kårpartierna S-studenter och Fi-studenter ser därför inget annat val än att också kommunicera ut vår avvikande åsikt i frågan, som vi skickat in inför kårfullmäktige den 13 november.

Studentbokhandeln står inför ett mycket svårt ekonomiskt läge, men vi tror att det hade gått att rädda verksamheten genom en mer radikal omorganisering eller byte av lokaler. Framförallt hade vi velat diskutera möjliga vägar framåt i vårt demokratiskt valda fullmäktige, istället för att vi förtroendevalda ska läsa om det i Ergo och UNT.

Vi blir dessutom förvånade och i ärlighetens namn ledsna när vi ser att Allians för kåren valt att göra en delningsbild som hyllar beslutet. Vi tycker det är direkt osmakligt med en sådan kommunikation efter att en viktig del av studentkårens insatser för en tillgänglig och billigare kurslitteratur avvecklas. Tillsammans med den undermåliga processen, avsaknaden av gediget beslutsunderlag och ointresse för alternativa lösningar får det oss att undra om det verkligen handlar om en oundviklig nedläggning eller om unga högerpolitiker som vill öva på nedskärningar av gemensamt ägda verksamheter. Studentbokhandeln är i det närmaste en institution, inte bara för studenter utan hela Uppsala stad och bokhandeln förtjänar bättre än denna undermåliga process.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…