Annons
Annons
Mårten Andersson
"Hur planerar ni att genomföra en inspark för alla våra nya studenter?", frågar Mårten Andersson S-studenter i sin replik.
Foto: Lina Svensk

Er politik kommer utrota relationerna med nationerna


REPLIK: "Det jag oroar mig för att signalvärdet i att Uppsala studentkår skulle försöka med det studiesociala kommer riva upp sår som kommer ta lång tid att läka", skriver Mårten Andersson i en replik på S-studenters förra debattinlägg.

Tycker det är trevligt att S-studenterna tar min oro på allvar. Även om de kanske missuppfattar var min oro faktiskt ligger. Min oro handlar inte om att Uppsala studentkår skulle kunna konkurrera ut nationerna. Det jag oroar mig för att signalvärdet i att Uppsala studentkår skulle försöka med det studiesociala kommer riva upp sår som kommer ta lång tid att läka. Er politik kan inte utrota nationerna, men det kommer att utrota relationerna med nationerna. På samma sätt som kårens partipolitiska system redan vid kårobligatoriets fall utrotade chanserna till gemensamt kår- och nationsmedlemskap.

Det verkar som att jag till skillnad från er har ett stort förtroende för våra kårföreningar. Jag har varit väldigt aktiv i en sådan. Det är där det studiesociala har plats att frodas i anknytning till vår verksamhet. Att gå på sittning med sina kursare, folk som under sin egna inspark var ens faddrar och andra som man själv varit fadder åt. Vill man träffa folk utanför sin egna utbildning finns det 13 nationer som har otroligt många möjligheter till studiesocialt engagemang.


Annons

Annons

Ni kallar min syn på vad studiesocial verksamhet är för snäv. Men de två exempel ni tar upp är gasquer och insparker. Är er plan att ha en gasque för alla våra medlemmar? Eller att alla nya studenter vid våra fakulteter ska delta på samma inspark. Vi är för stora för att göra det. Slottet rymmer omkring 500 sittande gäster. Det är ungefär lika många som deltog i kårvalet förra året. Det är omkring 5% av våra medlemmar. Hur ska ni sälja biljetter till detta? Ska det lottas ut? Eller vill ni att en särskild utvald skara ska få delta? Hur planerar ni att genomföra en inspark för alla våra nya studenter?

Att det skulle bli billigare att åka till Stockholm motsätter jag mig inte, skulle tycka det var otroligt bra om så vore fallet. Att “Andersson verkar tämligen oroad över att studenterna ska lämna Uppsala” är fel. Andersson är tämligen oroad över att vilken effekt er argumentation kan ha. Granlöf angav att det är en bra idé för att våra medlemmar ska ta del av Stockholms uteliv. Absolut att rödvinsvänstern och diskussioner om Marx går hand i hand med nationernas billiga alkohol. Men är det måhända Stockholms Stureplan som lockar er?

Otroligt glädjande att ni vill se en levande studentkår, då är vi överens! Då kanske ni kan hjälpa till med att riva den största barriären som förhindrar engagemanget, det partipolitiska systemet vi har.

Mårten Andersson
Vice ordförande för Uppsala studentkår

Vad handlar detta om?

Denna debattartikel är en replik på S-studenters debattinlägg "En levande kår gynnar alla" som i sin tur är en replik på Mårten Anderssons debattartikel "S-studenter riskerar att skada relationen mellan kår och nation"

Läs mer

2020-10-23 14:03
Ett alternativ till dagens högskoleprov är att utöka möjligheterna till basår och att byta till ett ämnesprov anpassade…
2020-09-17 09:01
”Det är nästan som om debattören vill uppmuntra till fusk, eftersom han inte vill se några som helst faktiska…
2020-09-15 13:42
"Att ta ifrån en sådan student sin plats när det inte smidigt går att ersätta honom eller henne med en annan student är…