Annons
Annons
Bild S-studenter
"Vi kan inte acceptera att ens familjs ekonomiska situation hindrar folk från att söka sig till högre utbildning", skriver S-studenters Anton Sánchez Sulejmani Inez Sigvardson
Foto: Johan Larsson/privat

Vi vill se ökad ekonomisk trygghet för studenter


En bra ekonomi är A och O för studenters välmående och trygghet under studietiden. Därför kommer S-studenter arbeta för att studiemedel och bidragsdelen ska höjas, skriver Anton Sánchez Sulejmani och Inez Sigvardson från S-studenter.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Studiemedlet och studenternas ekonomiska trygghet är en av kårpartiet S-Studenters mest prioriterade frågor under det kommande verksamhetsåret. S-studenter vill att kåren ska arbeta för att studiemedlet ska höjas, samt att bidragsdelen av CSN ska höjas. Vidare vill även kårpartiet S-studenter att studiemedlet ska ses som en helårsförsörjning eftersom vi inte ser det som önskvärt att heltidsstudenter ska behöva arbeta under sommaren, eftersom studenter precis som andra heltidsarbetande är i behov av ledighet och vila.

En bra ekonomi är A och O för studenters välmående och trygghet under studietiden. Vi ser idag hur många studenter är oroliga för sin ekonomi och att många tvingas jobba extra trots att de egentligen inte har tid. Studerar man heltid så är det ens huvudsyssla, det ska inte vara så att studenter behöver jobba extra vid sidan om för att klara månaden. Vidare ser vi även att studenters klassbakgrund påverkar deras möjlighet till ekonomisk trygghet på universitetet. Den ekonomiska otryggheten är helt enkelt mindre för en student från en höginkomsttagarfamilj än för en student från en låginkomsttagarfamilj. Vi kan inte acceptera att ens familjs ekonomiska situation hindrar folk från att söka sig till högre utbildning.

"Oron för att klara månaden rent ekonomiskt kan bidra med mycket psykisk stress"


Annons

Annons

Vi ser även att den ekonomiska otryggheten är ett grundproblem för studenters allmänna välmående framförallt relaterat till deras bostadssituation. Vi har idag i Uppsala en bostadssituation där studentlägenheter har en orimligt hög hyra i relation till CSN. S-studenter anser inte det rimligt att en studentlägenhet på 18 kvadratmeter kostar omkring 5000 kr i månaden. Visserligen finns det en större problematik med studenters boende dock så anser vi i S-studenter att hyrorna är oproportionerligt höga. Ett höjt CSN skulle säkra studenternas bostadssituation till dess att de andra problemen med boenden är lösta. Vidare skulle det också resultera i att fler studenter, oavsett klassbakgrund kan flytta till Uppsala och få sina första egna boenden.

Fortsättningsvis innebär den låga inkomsten för studenter en allmän oro för att gå runt varje månad som kan leda till både psykiska och fysiska besvär. Oron för att klara månaden rent ekonomiskt kan bidra med mycket psykisk stress hos studenter, när vi redan vet att den psykiska ohälsan är större än någonsin bland studenter. Samtidigt kan den tighta ekonomin som många studenter har, leda till att man undviker att söka sig till vården då man är osäker på om det räcker med ett besök eller om man måste gå flera gånger. Detta leder till onödigt lidande som enkelt kan lösas genom ett höjt CSN så att studenternas ekonomi inte blir lika tight som den är i dagsläget.

Uppsala studentkår måste arbeta mer med frågan om just studenters ekonomiska situation då det är en grundproblematik i många studenters liv. S-studenter kommer att under nästkommande verksamhetsår arbeta aktivt med detta inom kåren, såväl i fullmäktige som i kårstyrelsen. En individs klassbakgrund och ekonomiska situation ska inte förhindra att de kan studera vid universitetet eller ha en god livskvalitet.

Anton Sánchez Sulejmani, förstanamn S-studenter
Inez Sigvardson, andranamn S-studenter

 

Läs mer

2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.