Annons
Annons
Tim Sundblad
Tim Sundblad är förstanamn på Högerpartiets lista till kårvalet 2022.
Foto: Sandra Gunnarsson/arkiv

”Högerpartiet är alternativet för den ansvarsfulle studenten”


Uppsala universitet borde finansiera nödbostäder istället för att stötta en affärsmodell som inte fungerar, menar Högerpartiets Tim Sundblad, som är kritisk till universitetets riktade bidrag till tidningen Ergo.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.


Uppsala studentkår är i kris. Medlemmarna flyr, nya studenter är helt omedvetna att kåren ens existerar och man har fullständigt tappat bort sig i sin godhetskompass att man beställer litteraturgranskningar som underminerar studenternas rätt till relevant kurslitteratur. Tidigare alumner hade vridit sig i graven över förfallet och det har inte funnits något riktigt alternativ till vansinnet - förrän nu.

Efter år av pendlande styre mellan UUS, AFK och S-studenter är kollapsen ett faktum. Uppsala studentkår är idag en osynlig aktör för alla oss studenter som valt att flytta till Uppsala för att förbättra vår egen framtid. Efter år av negativa resultat i årsredovisningen valde man till sist att ta ett rationellt beslut om att lägga ned tidningen Ergo, som varit en högst bidragande orsak till att kåren gått med röda siffror en längre tid. Här klev universitet in och räddade tidningen med ett tillfälligt bidrag.

"Med kreativa lösningar hade universitet istället valt att investera dem 850 000 kronorna i en fastighetsfond som då kunnat gå till att bygga nödbostäder"

Högerpartiet är i grunden självklart för att en oberoende röst som Ergo existerar. Vi tycker att det är viktigt i alla tider, i synnerhet orostider som dessa. Dock anser vi att skattepengar ska vårdas på rätt sätt. Det är orimligt att studenter ska behöva välja bort högre studier för att man inte har en plats att bo på, samtidigt som universitetet väljer att rädda en affärsmodell som inte fungerar. Möjligtvis är det i alla fall en tröst på tåget hem för studenten som inte förmått att skaffa sig en bostad i Uppsala att han eller hon då kan läsa Ergo de många timmarna tillbaka hem. Annonsintäkterna vittnar dock om att studenten i det här fallet förmodligen är ensam om att läsa tidningen just då.

Med kreativa lösningar hade universitet istället valt att investera dem 850 000 kronorna i en fastighetsfond som då kunnat gå till att bygga nödbostäder, så att universitetet och kommunen på längre sikt haft möjlighet att erbjuda en bostadsgaranti för nya studenter under de första studiemånaderna. Samma student som i det fallet satt på tåget tillbaka, hade istället valt att bli medlem i kåren och på så sätt är bollen i rullning. Ergo hade kunnat vara kvar eftersom att det hade funnits utrymme i budgeten för det i och med fler medlemmar, studenten hade fått en plats att bo på, och universitetet hade haft ytterligare en nöjd alumn på listan om ett par år. Det är detta man får med konservativa studenter i kårfullmäktige. Studenter som ser lösningar istället för att klaga sig över att det är ”svårt”.

Istället sker motsatsen. Man har byggt upp en förlorarmentalitet i kåren som späs på ytterligare av att S-studenter och Vänsterstudenter nu går samman för att leda kåren. Kåren riskerar alltså att se ett år till av samma tafatthet och kappvändande som gjort att man som kår sitter i en usel sits.
 

"Det är synnerligen allvarligt att det vänsterradikala narrativet fått gå så långt att man letar sig in i själva kärnan av den akademiska tradition vi har i Sverige – att få bästa möjliga utbildning oavsett bakgrund."


Annons

Annons

Avsaknaden av ansvarstagande slutar dock inte där. I den litteraturgranskning som kåren gjort tillsammans med universitetet finns det anledning att även den mest inbitne socialisten sätter kaffet i halsen. (Förövrigt det kaffet Vänsterstudenter planerar att göra billigare än vad en plastpåse kostar, så att du som student förmodligen ska behöva arbeta gratis i cafeterian på campus för att få ekvationen att gå ihop. Om man inte ska låtsas om som att det inte regnar och gå med röda siffror återigen, det vill säga).

I litteraturgranskningen kommer man fram till att det ska synliggöras hur etnisk tillhörighet, trosuppfattning och socioekonomisk bakgrund kan komma att påverka kvaliteten på kursen granskningen är kopplad till. Nivån ska alltså sänkas för att minska avhopp och inkludera fler elever, eftersom ett fåtal inte förstår kurslitteraturen utefter vad som påstås vara, studenters etniska tillhörighet och socioekonomiska bakgrund. Detta under institutionen läkemedelskemi, med litteratur som är skriven på engelska. Ambitiösa elever, oavsett bakgrund, ska med andra ord få en sämre utbildning. Det är synnerligen allvarligt att det vänsterradikala narrativet fått gå så långt att man letar sig in i själva kärnan av den akademiska tradition vi har i Sverige – att få bästa möjliga utbildning oavsett bakgrund. För att citera en modig student som förkastar denna rent ut sagt nedvärderande granskning och som själv kommer från en socioekonomisk bakgrund utan akademiska förutsättningar: ”Det har varit svårt med att förstå kurslitteratur, skriva tentamen och att hänga med i föreläsningar, men det gör mig till en bättre student varje dag”. Något som förmodligen de flesta studenter kan känna igen sig i, oavsett bakgrund.

Högerpartiet är alternativet för den ansvarsfulle studenten. Vi kommer att vara en röst för studentnyttiga förändringar och en röst som inte anser att din etniska tillhörighet eller socioekonomiska bakgrund ska påverka kvaliteten på dina studier. Du som behörig har rätt till samma, i många fall utmanande, utbildning som alla andra. Du ska inte behöva gå med på att sänka kvaliteten på din utbildning för att någon vill föra klasskamp på universitetet. Som kår bör man istället uppmuntra studenter att utmana sig själva, ta ansvar för sina studier och bli bättre för att konkurrera ute i arbetslivet, där ingen kommer ta ansvar för din socioekonomiska bakgrund. Det är så vi skapar ett välfungerande samhälle som är byggt på frihet, ansvarstagande och gemenskap. Inte på censur, ansvarslöshet och splittring. Det är så Sverige blev världens bästa land att leva i och det är så den svenska akademin ska fortsätta vara.

Tim Sundblad,
Förstanamn på Högerpartiets lista i kårvalet 2022