Annons
Annons
Böcker
“Vision i all ära, men lärarprogrammen måste tillbaka till sin kärna”, skriver LUFs ordförande Erik Berg.
Foto: Pixabay

Replik LUF: Tillbaka till sin kärna


“Vision i all ära, men lärarprogrammen måste tillbaka till sin kärna”, skriver Erik Berg, ordförande för Liberala ungdomsförbundet (LUF) och tidigare ämneslärarstudent på Uppsala universitet i sin replik på debattartikeln från 4 september. 

Vision i all ära, men lärarprogrammen måste tillbaka till sin kärna. Studentkårens Linnéa Rydén och Johannah Rybrants problembeskrivning i artikeln publicerad i Ergo den 4  september är klok, men slutsatserna hänger inte riktigt med. Rapporten “Våra drömmars land” pekar ut den politiska styrningen som ett återkommande problem med skolpolitiken. Tyvärr behövs lite mer styrning för att motverka den en gång för alla. 

“Lärarutbildningen må ha sina problem”, skrev studentkårens vice ordföranden. Just det konstaterandet är genialiskt. Jag och mina medförfattare Caroline von Seth och Douglas Thor kunde inte hålla med mer.

Inte på någon av välfärdens andra yrkesutbildningar sker så lite verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som på lärarlinjen. 30 högskolepoäng, alltså 20 veckor av VFU, är dagens krav. Detta är exempelvis betydligt färre veckor än för någon som utbildar sig till sjuksköterska, trots att utbildningen endast är treårig. I Uppsala är 37 veckor på sjuksköterskeprogrammet verksamhetsförlagd, och just nu byggs deras VFU ut ytterligare.

I den bästa av världar hade universitet och skolor på fri basis kunnat samarbeta för att maximera antalet VFU-timmar och på så vis gett de bästa förutsättningarna för lärarstudenter att få med sig riktig erfarenhet ut i arbetslivet. Att ta bort kraven på VFU-timmar hade dock varit att rycka undan mattan för universiteten som inte vill annat än att få sina studenter ut i klassrummen så mycket som möjligt. I just det här fallet är den politiska styrningen lärarstudenternas bästa vän.

Rydén och Rybrant menar att politiken bör lyssna till de yrkesverksamma, med sina kunskaper och erfarenheter av läraryrkets hantverk. Även här är jag och mina medrapportörer helt ense med artikelförfattarna. Vi föreslår bland annat att läroplanen dammsugs på politiska pekpinnar just så att lärare får makten att bestämma i sina egna klassrum. Det är övertygade om att det är just den typen av förnyat förtroende i att lärare själva är bäst på att ta de viktiga besluten i klassrummet som kommer öka attraktiviteten i yrket.

Lärarprogrammets status är grundproblemet. Det måste bli attraktivt att vara lärarstudent i Sverige igen. Bara så kan grunden läggas för en skola där alla elever klarar sig. Läraryrket behöver renodlas, utbildningen behöver lägga större vikt vid att ge klassrumserfarenhet, och styrningen av skolan behöver förändras i grunden. Jag längtar till dagen jag kommer tillbaka till mina lärarstudier i Uppsala. Under tiden jag är en sådan här ökänd mini-politiker (Vilket Rydéns och Rybrants kårpartis ungdomsförbund, Ung Vänster, brukar kalla oss som engagerar sig för demokratin), så kommer jag dock göra allt jag kan för att utbildningen jag återvänder till får statusen den förtjänar.
 

Erik Berg, ämneslärarstudent på paus och förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.
2024-04-16 08:34
Andranamnet på S-studenters lista till årets kårval, Evina Zebili, skriver om särskilt pedagogiskt stöd i dagens…
2024-04-15 08:43
Uppsala studentkårs vice ordförande Linnea Rydén skriver en replik på utbildningsministerns debattartikel i SvD.