Annons
Student psykisk ohälsa
"Blir vi sjuka får vi bita ihop eller halka efter", skriver Uppsala studentkår om studenters situation.
Foto: Redaktionen

"Blir vi sjuka får vi bita ihop eller halka efter"


"Skillnaden mellan en arbetsdag och en röd dag är obefintlig när man inte har några lärarledda timmar, litteraturlistan tar inte hänsyn till vilken färg dagen har", skriver Uppsala studentkårs presidium som inledning på Mental Health Week.

När Uppsala studentkår lyfte frågan om återhämtning i vintras fick vi mothugg från flera håll. En invändning mot vårt krav på sommarledighet var att studenter inte arbetar tillräckligt hårt för att förtjäna en semester. Studenter behöver inte återhämtning – vi måste anstränga oss lite mer.

Uppsala studentkår köper inte den här bilden. Stress och utmattning är vanliga problem bland studenter inom alla utbildningar, samtidigt som många har svårt att få ihop tillräckligt många studietimmar per vecka. Det här beror inte på lathet bland studenterna. Det beror på de förutsättningar vi får för att genomföra våra studier.

I samband med Mental Health Week vill vi därför slå tillbaka mot idén om lata studenter och sätta ner foten angående behovet av återhämtning. Frågan är inte om studenter arbetar nog för att förtjäna samma förmåner som den arbetande befolkningen – frågan är varför studenter förväntas prestera på samma sätt som yrkesverksamma utan motsvarande stöd.
På en arbetsplats finns det chefer som arbetsleder och arbetslag som delar på bördan. Det finns förmåner såsom betald semester, röda dagar och friskvårdstimmar. Om man blir sjuk har man möjlighet att sjukskriva sig och kollegor som kan täcka upp.

Studenter har inte den här möjligheten. Blir vi sjuka får vi bita ihop eller halka efter. Ingen semester har vi att se fram emot. Vi står antingen inkomstlösa eller så arbetar vi. Skillnaden mellan en arbetsdag och en röd dag är obefintlig när man inte har några lärarledda timmar, litteraturlistan tar inte hänsyn till vilken färg dagen har. Arbetsledning får vi stå för själva. Inte heller finns det något arbetsmiljöombud som sätter stopp när studierna spiller över på ledig tid.

Stödet som stressade studenter får av Studenthälsan är livsviktigt men hanterar endast symptomen av en dålig arbetssituation. Sådant stöd kommer såklart alltid behövas men friskfaktorer såsom rätt till återhämtning, mer lärarledd tid och bättre förutsättningar under VFU är minst lika viktiga. Ovanpå det finns det anledning att ifrågasätta varför universitetet sprider sina resurser för studenthälsa på verksamheter vars religiösa inriktning endast delas av en minoritet av studenterna.

I slutändan beror studenters mående och förmåga att klara av sina studier på de förutsättningar vi får. För att förbättra dessa förutsättningar behövs konkreta åtgärder. Vi kräver därför fler lärarledda timmar, bättre möjlighet till återhämtning under terminen och betald sommarledighet.

 

Anton Sanchéz Sulejmani
Linnea Rydén
Johannah Rybrant


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.
2024-04-16 08:34
Andranamnet på S-studenters lista till årets kårval, Evina Zebili, skriver om särskilt pedagogiskt stöd i dagens…
2024-04-15 08:43
Uppsala studentkårs vice ordförande Linnea Rydén skriver en replik på utbildningsministerns debattartikel i SvD.