Annons

Få arbetarbarn doktorerar


Bland studenter med lågutbildade föräldrar går endast fyra procent vidare till forskarstudier jämfört med dem vars föräldrar är forskarutbildade, där hela 16 procent väljer att doktorera. För studenter vars föräldrar har någon form av eftergymnasial utbildning är siffran sju procent visar en ny rapport från Högskoleverket.


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…