Annons
Annons
Alice , verksam vid Stockholms universitets studentkår, menar att hon fick utstå trakasserier och psykisk misshandel från en annan kåraktiv person under flera månaders tid. Nu är den anklagade medlemmen utesluten.
Foto: Wikimedia commons/ I99pema

Kritik riktas mot SUS


Ergo rapporterade 19 december förra året om ”Alice” som fick utstå flera månader av sexuella trakasserier och psykisk misshandel under sin tid som aktiv vid Stockholms universitets studentkår, SUS. Efter en utredning beslutade SUS den 23 december att utesluta den anklagade kårmedlemmen. ”Alice” var, när Ergo pratade med henne, missnöjd med hur kåren hade hanterat hennes ärende och uppgav bland annat att kårpresidiet hade förordat den utpekade personen till ett uppdrag trots att de kände till ”Alice” anklagelser mot honom.

Nu riktas ytterligare kritik mot SUS hantering av ärendet från representanter för kårpartiet VSF som anser att kåren brister i sin transparens. Inför SUS senaste fullmäktigemöte 22 februari skickade VSF in ett dokument med frågor till presidiet där de bland annat ville ha svar på hur presidiet tror att den bristande transparensen ”påverkar medlemmarnas syn på [kårens] interna demokratiska uppbyggnad”. Kårpresidiet å sin sida menar att man har förhållit sig till de riktlinjer som finns i kårens stadgar när det gäller hantering av personärenden och har tagit hänsyn till ärendets känsliga natur när man har valt att sekretessbelägga utredning och beslut.


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-20 11:06
Efter de uppmärksammade covidutbrott bland studenter på läkarprogrammet och juristprogrammet i början av terminen har de…
2020-10-12 14:42
Expressen har avslöjat att flera studentbostäder i Skatteskrapan, även känd som Studentskrapan, i Stockholm har använts…
2020-10-12 14:07
En student vid Lunds universitet stängs av i en månad efter att ha mailbombat anställda på nationalekonomiska…