Annons
Annons
Fullmäktige. Fulltaliga är de sällan, men de olika partierna är olika bra på att närvara.
Foto: Ergos arkiv

Närvarotoppen


Kan man verkligen lita på att de representanter man röstar fram tar sitt ansvar och närvarar vid kårfullmäktigemötena för att göra sina röster hörda? Helt säker kan man ju förstås aldrig vara och det beror nog mycket på vilka individer som blir valda, men vi tar oss en titt på hur närvaron har sett ut för de olika partierna under det gångna verksamhetsåret. Eventuella slutsatser får stå för dig.

1. Fi-studenter: 85 procent
2. S-studenter: 81 procent
3. VSF: 78 procent
4. AFK: 77 procent
5. UUS: 63 procent

Fotnot: Siffrorna är baserade på den totala sammanlagda närvaron vid verksamhetsårets fem mötestillfällen.


Annons

Annons

Läs mer

2020-11-24 14:38
50 nya fall av covid-19 bland Uppsala universitets studenter konstaterades under förra veckan rapporterar UU på Medarbet…
2020-11-17 14:54
Regeringen gav tidigare i höst UHR i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra tre högskoleprov nästa år. Nu har…
2020-11-16 17:16
En läkarstudent vid Umeå universitet stängs av efter att ha gått på en övning inom ramen för sin utbildning, trots att…