Annons
Annons
Rektor Eva Åkesson får medalj för sitt främjande av internationalisering vid Tartu universitet.
Foto: Ida Nordenhem

Rektor prisas i Estland


Uppsala universitets rektor Eva Åkesson har mottagit Skyttemedaljen från Tartu universitet i Estland, där hon är medlem i rådet sedan 2017. Enligt Toomas Asser, rektor vid Tartu universitet, säger att Eva Åkesson hade en viktig roll i att Tartu universitet 2018 valdes in i U4, ett nätverk inom forskning, undervisning och ledarskap. nbsp; Det var också enligt hennes rekommendation som Tartu universitet blev medlem i The Guilds nätverk av forskningsuniversitet 2016.

– De betydande framsteg som Tartu universitet har gjort inom internationalisering är i stor utsträckning relaterade till Eva Åkessons personliga engagemang. Internationalisering är ett viktigt sätt för oss att öka medvetenheten om universitetet och att bredda våra samarbetsmöjligheter och därigenom säkerställa universitetets och hela Estlands utveckling, säger Toomas Asser i ett pressmeddelande.

Skyttemedaljen är uppkallad efter Johan Skytte, riksråd och kansler vid Uppsala universitet som både grundade Tartu universitet år 1632 och inrättade den skyttenska professuren vid Uppsala universitet 1622.


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-05 14:41
Studentkortet, som begärdes i konkurs 25 november, blir alltmer skuldtyngt. På en månad har skulden hos Kronofogden…
2019-12-02 11:47
Förra årets gjorde anställda vid Göteborgs universitet mer än 8 000 flygresor på sträckor under 50 mil. Det är studenter…
2019-11-29 11:02
Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland högskolestuderande i åldern 18-29 än bland yrkesarbetande i samma…