Annons
Annons
Örebro uni
Studenten får tills vidare inte studera vidare på Örebro universitet och heller inte läsa någon annan högskoleutbildning.
Foto: Wikimedia commons/ Sebastian F

Raggade på unga – kan avskiljas


Den läkarstudent vid Örebro universitet som i våras blev avstängd i 20 veckor till följd av att han ska ha kontaktat minderåriga patienter på Facebook och bland annat frågat om de gillar äldre killar kan lida av en allvarlig psykisk störning, enligt Högskolans avskiljandenämnd.

Rektor vid Örebro universitet har begärt att han ska avskiljas från sin utbildning. Högskolans avskiljandenämnd begär nu att studenten genomgår en undersökning av en läkare som nämnden anvisar. I väntan på det slutgiltiga beslutet, som kommer att fattas efter ett läkarutlåtande, är studenten avskild från läkarprogrammet vid Örebro universitet och får heller inte studera på någon annan högskoleutbildning.


Annons

Annons

Läs mer

2019-11-22 13:25
84 procent av de som tog examen mellan 2012/13 och 2014/15 var etablerade på arbetsmarknaden ett och ett halvt år senare…
2019-11-18 11:59
Vid avtackningar och representationsmiddagar för medarbetarna vid Uppsala universitetsbibliotek ska det hädanefter i…
2019-10-24 15:11
Studentbostadsbristen kräver kreativa lösningar, menar Britt Almqvist och Emilia Almqvist Jansson på Ahlqvist & Almqvist…