Annons
UU från ovan
Fler har sökt sig till Uppsala universitet inför vårterminen 2020.
Foto: Lina Svensk

Psykolog och läkare är drömyrken


Totalt 25 669 sökande har antagits till Uppsala universitet i första urvalet till vårterminen 2020. Det innebär en sexprocentig ökning sedan förra vårterminen. Till Campus Gotland har dock antagningarna minskat, enligt pressmeddelande.
Liksom tidigare år är det psykolog-och läkarprogrammen som har flest sökande per studieplats. Jurist, dietist och ekonomie kandidat verkar också vara drömyrken för många.


Annons

Annons

Fler antagna till vårens utbildningar

 

11 december 2019

Nu är första urvalet till vårterminen 2020 klart. Totalt har 25 669 studenter antagits till utbildningar vid Uppsala universitet, en ökning med sex procent jämfört med vårterminen 2019. I hela landet ökar antalet antagna med knappt fem procent jämfört med den tidigare toppnoteringen från vårterminen 2019.

 

Inför vårterminen 2020 har 50 893 antagningar gjorts till Uppsala universitet, att jämföra med 48 265 antagningar vårterminen 2019 – en ökning med 5,4 procent. Campus Gotland har 5 773 antagningar, en minskning med 9,4 procent jämfört med vårterminen 2019 då Campus Gotland hade 6 142 antagningar i första urvalet.

En person kan vara antagen till flera kurser/program, så antal antagningar är alltså inte samma sak som antal antagna individer.

Universitets- och högskolerådet (UHR) presenterar däremot antagningsstatistik över antal antagna individer och visar att 26 av 37 universitet och högskolor antar fler sökande till vårterminen 2020 än till vårterminen 2019. Uppsala universitet ökar antalet antagna med sex procent, att jämföra med snittet på alla landets universitet och högskolor som är knappt fem procent.

De populäraste programmen vid Uppsala universitet är precis som de senaste åren läkarprogrammet och psykologprogrammet.

Programmen med högst meritvärden:

Sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar

 1. Psykologprogrammet (21,67)
 2. Läkarprogrammet (21,61)
 3. Juristprogrammet (20,73)
 4. Dietistprogrammet (20,41)
 5. Ekonomie kandidatprogram (19,85)

 

Sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar

 1. Läkarprogrammet (21,77)
 2. Psykologprogrammet (21,40)
 3. Juristprogrammet (20,47)
 4. Dietistprogrammet (19,70)
 5. Ekonomie kandidatprogram (19,59)

Högskoleprovet

 1. Läkarprogrammet (1,65). Psykologprogrammet (1,65).
 2. Ekonomie kandidatprogram (1,35). Juristprogrammet (1,35).
 3. Dietistprogrammet (1,25).

Källa: Uppsala universitet

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…