Annons
Annons
Bild Kårval förr i världen
Bilden visar hu kårvalet gick till förr. Idag röstar man via nätet och i år kommer det finnas tre partier att välja mellan.
Foto: Arkiv

Dessa partier ställer upp i årets kårval


De blir de redan bekanta partierna Allians för kåren, S-studenter och Uppsala universitets studenter som kommer att slåss om studenternas röster i Uppsala studentkårs kårval senare i vår.

Antalet partier som ställt upp i Uppsala studentkårs kårval har minskat under de senaste åren. Förra året var det bara tre partier som blev registrerade. Ett fjärde potentiellt parti, progressiva listan, hade skickat in en ansökan som inte uppfyllde kraven och partiet föll således bort.

1 februari var deadline att skicka in ansökan om partiregistrering till årets val och valutskottet kan nu meddela vilka partier som kommer att ställa upp.
– Det var tre partier som skickade in, Uppsala universitets studenter, Allians för kåren och S-studenter, säger Axel Tuvemo Johnson, ledamot i valutskottet.
Det är alltså samma partier som för närvarande sitter i kårfullmäktige. Nu har partierna på sig fram till 1 mars att inkomma med en lista på kandidater.

Kårvalet hålls 7 till 21 april.


Annons

Annons

Läs mer

2020-01-20 11:42
Flera genusforskare vågar inte uttala sig offentligt till följd av de många hot forskare inom området får utstå. Vid…
2020-01-15 13:50
Nu kan den som vill besöka hus 10 i nya Ångströmslaboratoriet – virtuellt.
2019-12-12 16:59
Psykisk ohälsa är ett växande problem, inte minst bland kvinnor. Därför beslutade konsistoriet, Uppsala universitets…