Annons
Annons
Chalmers huvudentré
Samtliga institutioner vid Chalmers tekniska högskola berörs av åtgärdspaketet.
Foto: Anders Jonsson (Creative commons)

180 anställda varslas vid Chalmers


Chalmers tekniska högskola i Göteborg meddelar i ett pressmeddelande på sin hemsida att de idag  har tvingats varsla 180 anställda. Beslutet är en del i ett åtgärdspaket lärosätet tagit fram för att undvika ett växande underskott. Bidragande orsaker till Chalmers nuvarande ekonomiska situation uppges vara att deras verksamhet har vuxit kraftigt de senaste tio åren med bland annat 950 anställda och att ett långvarigt lågt ränteläge har lett till att pensionsrelaterade kostnader för nuvarande och tidigare anställda ökar på ett obalanserat sätt.
– Vi behöver effektivisera hela vår verksamhet för att få vår ekonomi i balans, och därmed skapa förutsättningar för att fortsatt kunna leverera utbildning, forskning och nyttiggörande av högsta kvalitet, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers, i pressmeddelandet.
Samtliga delar av verksamheten och samtliga 13 institutioner berörs av åtgärdspaketet.


Annons

Annons

Läs mer

2020-09-18 13:50
Turerna har varit många under hösten angående högskoleprovet. Så pass många att Universitets- och högskolerådets, UHR:s…
2020-09-18 11:25
För att öka kunskapen om hur covid-19 sprids har man undersökt förekomsten bland anställda och studenter vid Umeå…
2020-09-17 15:37
Om ett högskoleprov blir av i höst kan först-till-kvarnprincipen komma att tillämpas, rapporterar Ekot. Detta enligt ett…