Annons
Annons
Fribelopp
Regeringen föreslår att förlänga undantaget för fribeloppet så att du inte riskerar att förlora CSN-medel om du behöver jobba under första halvan av 2021.
Foto: CSN

Slopat fribelopp även under våren


Fribeloppet, som reglerar hur hög inkomst du får ha årligen utan att studiemedlet minskas, slopades tidigare i år för att studenter skulle kunna arbeta under pandemin utan att förlora studiemedel. Tanken var att undantaget skulle sluta gälla vid årsskiftet, men nu har regeringen meddelat att man vill låta undantaget gälla till och med 30 juni 2021.

“I det läge Sverige befinner sig i anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning under det första halvåret 2021, så att till exempel vårdpersonal – läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal – som studerar och personer som studerar på vårdutbildningar kan gå in och avlasta vården”, skriver de i ett pressmeddelande.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.


Annons

Annons

Läs mer

2021-01-22 09:51
I december kom ett rektorsbeslut om att strama åt universitetets vidtagna åtgärder med anledning av covid-19, vilket…
2021-01-19 13:42
Trots att betalningsfunktionen krånglade en del initialt vid anmälan till högskoleprovet lyckades till slut 58 917…
2021-01-15 15:08
Forskare i nationalekonomi vid Uppsala, Lunds och Köpenhamns universitet, samt Universitetet i Lausanne har i en studie…