Annons
Annons
Covid + unihuset
Åtstramningarna förlängs, men vissa utbildningar undantas.
Foto: Creative commons/Lina Svensk

Utbildningar undantas från åtstramade åtgärder


I december kom ett rektorsbeslut om att strama åt universitetets vidtagna åtgärder med anledning av covid-19, vilket bland annat innefattade tydliga uppmaningar om att både studenter och anställda ska bedriva studier och arbete hemifrån i största möjliga mån. Man beslutade då att åtstramningen skulle gälla fram till 24 januari. Men igår, torsdag, kom ett nytt besked – de skärpta rekommendationerna ska fortsätta gälla till och med 7 februari, men med vissa undantag. 

Enligt tilläggsbeslutet från december ska all undervisning och examination ske digitalt om det inte föreligger synnerliga skäl att genomföra dem fysiskt och då krävs att ansvarig personal ansöker om dispens. Men med de nya undantagen krävs inte synnerliga skäl för beviljande av dispens för enskilda undervisningsmoment eller examination för följande utbildningar:

- Läkarprogrammet
- Sjuksköterskeprogrammet
- Specialistsjuksköterskeprogrammet
- Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA)
- Fysioterapeutprogrammet
- Röntgensjuksköterskeprogrammet
- Barnmorskeprogrammet
- Logopedprogrammet
- Apotekarprogrammet
- Receptarieprogrammet

För övriga utbildningar krävs fortfarande synnerliga skäl för beviljande av dispens.


Annons

Annons

Rektorsbeslut

 

Rektor beslutade 21 januari att förlänga tillägget till de åtgärder man i november vidtog med anledning av smittspridningen.

Enligt det förlängda tilläggsbeslutet ska...

...all undervisning och examination bedrivas digitalt om det inte föreligger synnerliga skäl att genomföra dem fysiskt, med undantag för vissa utbildningar.

...studenter i första hand bedriva självstudier hemma. De som för sina individuella studier behöver vistas i universitetets lokaler får inte samlas i sällskap om fler än fyra personer.

...arbete ske hemifrån om det inte är uppenbart att arbetsuppgifterna kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen.

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…