Annons
Annons
Studenthuset
"SU bör kunna garantera att alla studenter ska ha rätt till en korrekt bedömning och att ingen blir oskyldigt dömd."
Foto: Studenthusetgruppen/Wikimedia commons

Kåren JO-anmäler Stockholms universitet


Stockholms universitets studentkår, SUS, har anmält Stockholms universitet till Justitieombudsmannen då de anser att disciplinnämnden vid lärosätet inte ger en rättssäker process för de studenter som blivit anmälda för fusk. I ett pressmeddelande skriver SUS att de under en längre tid har påtalat för disciplinnämnden att de inte är tillräckliga i sina redogörelser för omständigheterna som ligger till grund för beslut om avstängning, vilket försvårat för studenter som vill överklaga nämndens beslut.

– I samband med Corona har vi haft ett antal anmälningar för fusk som vi ansett vara tveksamma, mycket på grund av ändrade examinationsformer. I samband med det ökande antalet anmälningar ställs nu ännu högre krav på kvalitetsarbetet kring nämndens process. SU bör kunna garantera att alla studenter ska ha rätt till en korrekt bedömning och att ingen blir oskyldigt dömd, säger SUS ordförande Sofia Holmdahl i pressmeddelandet.


Annons

Annons

Läs mer

2021-03-04 15:12
Uppsala universitet startar nu ett forskningsprojekt tillsammans med Region Uppsala i samverkan med Hundhjälpen i…
2021-02-24 11:35
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci gör nu en satsning för att utbilda personal i första hjälpen till psykisk…
2021-02-18 11:20
Trots restriktioner och uppmaningar om att i första hand bedriva självstudier i hemmet misstänks att fyra…