Annons
Annons
vissla
Att det finns ett webbformulär för visselblåsare vid UU är något som inte kommunicerats ut tydligt nog till alla anställda slår internrevisionen fast.
Foto: Kate Ter Haar/Flickr

UU ska putsa visselpipan


Uppsala universitet har sedan 2018 ett webbformulär på medarbetarportalen där visselblåsare (personer som slår larm om oegentligheter) kan anmäla missförhållanden vid universitetet. Meddelandefunktionen infördes som en del i att stävja bland annat forskningsfusk, korruption och jäv och sedan den infördes har två anmälningar inkommit. 

Nu har dock internrevisionen efter en granskning kommit fram till att meddelandefunktionen behöver ses över, det skriver Uppsala universitet i en artikel på medarbetarportalen. Bland annat saknas styrdokument, rutiner och samordning av de uppgifter om missförhållanden som inkommit på olika sätt. Dessutom har visselblåsarfuntkionen inte kommunicerats ut tydligt till universitetets medarbetare. Granskningen har till viss del utgått från en planerad strängare lagstiftning om rapportering av missförhållanden som föreslås träda i kraft i december i år.

Med avstamp i internrevisionens granskning har rektor har gett universitetsdirektören i uppgift att se över meddelandefunktionen för visselblåsare och de rutiner som behövs för att hantera inkomna ärenden vid Uppsala universitet.


Annons

Annons

Skydd för visselblåsare

 

Enligt visselblåsarlagen som trädde i kraft 2017 har arbetstagare särskilt skydd mot repressalier när de slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet, såväl internt som externt. 

Myndighetsanställda som lämnar uppgifter till media omfattas av meddelarfrihet, vilket innebär att det står dem fritt att kontakta media om oegentligheter på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har då efterforskningsförbud, vilket innebär att de enligt lag inte aktivt får efterforska vem som lämnat uppgifter till media.

Om du vill lämna uppgifter till Ergo kan du kontakta oss här. Du omfattas givetvis av källskydd!

Läs mer

2021-10-15 13:11
Den populära koreanska serien Squid game på Netflix har fått intresset för koreanska att skjuta i höjden. Appen Duolingo…
2021-10-11 15:15
Utmärkelsen Årets Uppsalastudent delas årligen ut av Anders Walls stiftelse till en student som på olika sätt utmärkt…
2021-10-01 10:26
I Lund har trycket på vissa nationers klubbar varit så högt att biljetter sålts i andra hand, rapporterar P3 nyheter…