Annons
Annons
Sverigeflagga
Det är över 80 procent av de utländska doktorander som stannar i Sverige som har ett arbete, de flesta fortsätter att jobba inom högskolan.
Foto: Pixabay

Fler utländska doktorander stannar


För första gången sedan 90-talet har det skett ett trendbrott – fler än femtio procent av de utländska doktoranderna stannar i Sverige efter sin utbildning. En siffra som dock kan komma att sjunka i och med skärpningarna i den nya utlänningslagen.

I Sverige är det utländska doktorander som står för 4 av 10 av alla doktorandexamina. Tidigare har en majoritet av de utländska doktoranderna flyttat från Sverige – mellan 2003 och 2010 var det bara 40 procent som var kvar i landet tre år efter examen. En ny studie genomförd av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att det skett ett trendbrott – efter 2015 är det 54 procent som stannar. Samma trend syns även om man tittar ett respektive fem år efter examen.

En av förklaringarna till att fler väljer att bo kvar är att det skett en ökad efterfrågan på forskarutbildade i Sverige. Men det har också med lagändringar att göra.

– 2014 gjordes en lagändring som underlättade för doktorander att stanna i Sverige efter sina studier, vilket kan ha bidragit till ökningen. Nu 2021 har nya lagändringar istället försvårat möjligheterna att stanna, något som kan påverka antalet som stannar framöver, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ i ett pressmeddelande.

Mer om de försvårande lagändringarna kan du läsa här.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…