Annons
Sverigeflagga
Det är över 80 procent av de utländska doktorander som stannar i Sverige som har ett arbete, de flesta fortsätter att jobba inom högskolan.
Foto: Pixabay

Fler utländska doktorander stannar


För första gången sedan 90-talet har det skett ett trendbrott – fler än femtio procent av de utländska doktoranderna stannar i Sverige efter sin utbildning. En siffra som dock kan komma att sjunka i och med skärpningarna i den nya utlänningslagen.

I Sverige är det utländska doktorander som står för 4 av 10 av alla doktorandexamina. Tidigare har en majoritet av de utländska doktoranderna flyttat från Sverige – mellan 2003 och 2010 var det bara 40 procent som var kvar i landet tre år efter examen. En ny studie genomförd av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att det skett ett trendbrott – efter 2015 är det 54 procent som stannar. Samma trend syns även om man tittar ett respektive fem år efter examen.

En av förklaringarna till att fler väljer att bo kvar är att det skett en ökad efterfrågan på forskarutbildade i Sverige. Men det har också med lagändringar att göra.

– 2014 gjordes en lagändring som underlättade för doktorander att stanna i Sverige efter sina studier, vilket kan ha bidragit till ökningen. Nu 2021 har nya lagändringar istället försvårat möjligheterna att stanna, något som kan påverka antalet som stannar framöver, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ i ett pressmeddelande.

Mer om de försvårande lagändringarna kan du läsa här.

 


Annons

Annons

Läs mer

2023-05-29 14:20
Pristagarna av årets pedagogiska pris har tillkännagivits. Blev din lärare uppmärksammad?
2023-05-15 13:43
David Håkansson, professor i svenska vid Uppsala universitet, tar över som ledamot i Svenska Akademien. 
2023-05-09 13:24
Antalet studenter med studiemedel minskade avsevärt under 2022 i och med pandemins utfasning - detta enligt ny rapport…