Rektor Anders Hagfeldt under sitt tal vid invigningen av nya Ångströmlaboratoriet. I bild syns också Anders Wall, Anna Ekström och kronprinsessan Victoria.
Rektor Anders Hagfeldt under sitt tal vid invigningen av nya Ångströmlaboratoriet. I bild syns också Anders Wall, Anna Ekström och kronprinsessan Victoria.
Foto: Lina Svensk

Rektor på Uppsala universitet anmäld för oredlighet i forskning


Anmälan mot rektor Anders Hagfeldt har kommit in till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) och gäller användningen av två bilder i en vetenskaplig artikel som misstänks vara manipulerade.

UNT rapporterar att anmälaren driver sajten For better science där han beskriver sig själv som en forskare och oberoende vetenskapsjournalist. Hemsidans uttalade målsättning är att ge en röst till forskare som är rädda för att framföra kritik inom sina respektive områden.

Ärendet är under bedömning och nu inväntas beslut om huruvida anmälningen kommer att prövas av Npof. Rektor Anders Hagfeldt kommenterar händelsen på universitetets medarbetarportal, där han betonar vikten av att vara transparent med att en anmälan gjorts för att säkerställa förtroendet för forskningen. Han berättar för UNT att den anmälda artikeln involverar ett forskningssamarbete som startades i Schweiz för flera år sedan.


Annons

Annons

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) är en statlig myndighet som har i uppgift att pröva ärenden om misstänkt oredlighet i forskning. Myndigheten inrättades den 1 januari 2022 och har som syfte att bidra till att upprätthålla god forskningssed och högt förtroende för forskningen.

Läs mer

2023-07-17 10:19
Norrland nations kammarkör utseddes under torsdagen till världsmästare i kategorin “Mixad kammarkör” under “World Choir…
2023-06-12 09:32
Efter omfattande byggarbete på Stora torget under drygt två års tid äntrar torget nu en ny era.
2023-05-29 14:20
Pristagarna av årets pedagogiska pris har tillkännagivits. Blev din lärare uppmärksammad?