Bland de länder som undersöktes låg Sveriges studenter i botten med 49 procent av studenter som rapporterat att de följt regeringens restriktioner.
Foto: Creative commons/Unsplash: John Schnobrich

Svenska studenter sämst i norden på att följa pandemirestriktionerna


Uppsala universitet uppmärksammar en ny studie som tittar närmare på hur studenter i de nordiska länderna och Storbritannien hanterat pandemirestriktionerna. Bland de länder som undersöktes låg Sveriges studenter i botten med 49 procent av studenter som rapporterat att de följt regeringens restriktioner. Studien visade också på en koppling mellan studenters efterlevnad av restriktionerna och faktorer som politisk stringens samt tidsspannet för nedstängningar.

Ergo frågar Miia Bask, forskare i sociologi vid Uppsala universitet, om det var något som var oväntat med resultatet:

- Det var kanske lite överraskande att studenter i Sverige i lägre grad strikt följde rekommendationerna. Samtidigt, hur pandemin diskuterades hos beslutsfattarna och experterna var förmodligen “mildare” i Sverige än i många andra länder. Så på det sättet är det kanske inte så konstigt om man uppfattar restriktionerna som mindre viktiga. Samtidigt var studenterna i Sverige i samma utsträckning som genomsnittet (av studenter i alla länderna i studien) oroliga över att bli smittade.


Går det att säga något om varför svenska studenter var sämst på att följa restriktionerna?

- Det finns inget i studien som förklarar varför svenska studenter i mindre grad följde rekommendationerna men en hypotes är det ovannämnda, att allvaret kanske inte kom fram på samma sätt i den diskursen som fanns i Sverige, säger Miia Bask.


Annons

Annons

Här kan du ta del av studien i sin helhet:
G.Berg-Beckhoff et al. (2022) Political stringency, infection rates, and higher education students' adherence to government measures in the Nordic countries and the UK during the first wave of the COVID-19 outbreak, Preventive Medicine.

Läs mer

2023-02-07 17:55
I Universitetslärarens genomgång om “Visselblåsningar vid var tredje lärosäte” (17/1), framkommer det att Uppsala…
2023-01-09 14:27
Uppsala universitet har registrerat över 47 000 antagningar till vårens utbildningar för 2023. Denna siffra är…
2022-12-08 14:19
“Kan ett bra filosofiskt bidrag göras endast med hjälp av en fråga?”— så lyder den förmodligen kortaste filosofiartikeln…