Annons
Annons
I slutet av oktober publicerade Lunds universitet en studie om att snygga kvinnliga studenter fick sämre betyg under pandemin i vissa ämnen där större fysiskt samspel mellan elev och lärare annars förekommit.
Foto: Unsplash: Cristina Zaragoza

Studenters utseende bedömdes i studie utan deras vetskap


I slutet av oktober publicerade Lunds universitet en studie om att snygga kvinnliga studenter fick sämre betyg under pandemin i vissa ämnen där större fysiskt samspel mellan elev och lärare annars förekommit. Bakom studien låg doktoranden Adrian Mehic vid Ekonomihögskolan i Lund. Efter att studien fick stor uppmärksamhet i nationella medier lyftes ett antal kritiska röster när det uppdagats att hundratals studenter fått sitt utseende bedömt av en jury på en tiogradig skala— utan sin vetskap. 

En av deltagarna i studien berättar för studenttidningen Lundagård att anonymiseringsprocessen inte fungerat. Studenten lyckades identifiera sig själv bland resultaten på bara tre minuter. När Mehic själv ombetts kommentera sin studie i Sydsvenskan avfärdade han kritiken och sa att uppgifterna som hämtats (bilder på sociala medier) varit offentliga och att han inte sett några problem med sin datainhämtning. 

Ergo har varit i kontakt med Etikprövningsmyndigheten som berättar att det i nuläget inte finns någon ansökan hos dem eller givet tillstånd för etikprövning gällande denna studie. Myndigheten har därför inga kommentarer utan hänvisade istället till Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) gällande om studien borde vara prövad eller ej. Ergo har sökt ÖNEP för en kommentar och texten uppdateras löpande.


Annons

Annons

Läs mer

2023-02-07 17:55
I Universitetslärarens genomgång om “Visselblåsningar vid var tredje lärosäte” (17/1), framkommer det att Uppsala…
2023-01-09 14:27
Uppsala universitet har registrerat över 47 000 antagningar till vårens utbildningar för 2023. Denna siffra är…
2022-12-08 14:19
“Kan ett bra filosofiskt bidrag göras endast med hjälp av en fråga?”— så lyder den förmodligen kortaste filosofiartikeln…