Annons
Annons
‘Can a good philosophical contribution be made just by asking a question?’, Metaphilosophy, accessed through Wiley Online Library
Foto: ‘Can a good philosophical contribution be made just by asking a question?’, Metaphilosophy, accessed through Wiley Online Library

Världens kortaste vetenskapliga artikel?


“Kan ett bra filosofiskt bidrag göras endast med hjälp av en fråga?”— så lyder den förmodligen kortaste filosofiartikeln som någonsin publicerats, som utkom i journalen Metaphilosophy häromdagen. Bakom det tolv ord långa bidraget står tre författare; filosofen Joshua Habgood-Coote vid Leeds universitet, Lani Watson vid Oxforduniversitetet samt Dennis Whitcomb vid Western Washington university. Artikeln är alltså inte en ordvits, utan Habgood-Coote har undersökt ämnet med ekonomiskt stöd från EU:s forskningsråd och Horizon 2020-fonden. Om artikeln var menad att väcka opinion så har den onekligen gjort det, då den fått nästan 1000 retweets och tusentals likes.


Annons

Annons

Läs mer

2023-05-29 14:20
Pristagarna av årets pedagogiska pris har tillkännagivits. Blev din lärare uppmärksammad?
2023-05-15 13:43
David Håkansson, professor i svenska vid Uppsala universitet, tar över som ledamot i Svenska Akademien. 
2023-05-09 13:24
Antalet studenter med studiemedel minskade avsevärt under 2022 i och med pandemins utfasning - detta enligt ny rapport…