Annons

ETT ÖGONBLICK …


… Karin Carlson, biträdande professor vid Institutionen för molekylärbiologi vid Uppsala universitet, som fått ta emot regeringens pris Klarspråkskristallen. En gång om året delas priset ut till en myndighet som arbetat för ett klart och begripligt språk.Karin Carlson har sedan mitten av 1990-talet arbetat aktivt för ett bättre språk på examensarbeten i molekylärbiologi skrivna på engelska. Dessutom har hon jobbat för att påbyggnadskurserna i biologi ska hållas på både svenska och engelska, bland annat.

Karin Carlson fick priset med följande motivering: Klarspråkskristallen 2004 tilldelas eldsjälen Karin Carlson för hennes banbrytande arbete för balans mellan engelska och svenska inom den naturvetenskapliga högskolevärlden. Hennes insatser inte bara underlättar inlärningen för studenterna och ökar förutsättningarna för en fördjupad vetenskaplig diskussion, utan främjar också kommunikationen över expertgränser och gynnar en öppen samhällsdebatt.

Är svengelskan inom akademin ett problem?
- Låt mig begränsa mig till naturvetenskap eftersom det är mitt område. Ja och nej. Det är (stort sett) inget problem mellan forskare och vetenskapliga kollegor, vi använder samma jargong och förstår varandra. Däremot blir det ett problem när man kommunicerar utanför denna grupp, mot studenter och mot folk utanför akademin. Även om inte heller svenska termer alltid går att förstå intuitivt - inpassning t.ex. - ger en sådan term ändå en lättare tillgänglighet än den engelsk termen alignment , man förstår att det är fråga om två saker som fås att passa in mot varandra även m man inte vet vad för saker det handlar om, eller hur de skall passas ihop. Avsaknad av bra svensk
terminologi och bra svenskt språkbruk inom naturvetenskap, hindrar kommunikationen utåt från akademin, fjärmar därmed onödigt akademiker från andra i samhället, gör lärare sämre utbildade att förmedla naturvetenskap till elever, och bidrar därmed till växande naturvetenskaplig okunskap i samhället.

Vad består priset av?
- En glaskristall på en granitsockel samt ett diplom.

Vad betyder ett sådant här pris för dig?
- Det betyder uppmuntran att fortsätta detta arbete, kanske kan det också locka andra att engagera sig.

Fotnot: Karin Carlson är ordförande i Svenska biotermgruppen som svarar på termfrågor från universitetslärare, studenter, översättare, journalister och andra som använder svenska för att skriva om de molekylära livsvetenskaperna. Biotermgruppen består av forskare, journalister, terminologer och språkvårdare. Se mer på: www.tnc.se/bioterm.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…