Annons
Annons
Det kostar att besöka Studenthälsan i Uppsala
Foto: Illustration: Hanna Strandberg

Studenthälsan dyrast i Uppsala


Det är stora prisskillnader mellan de olika studenthälsomottagningarna. I Uppsala kostar ett besök på Studenthälsan 140 kronor, i Lund kostar samma besök 60 kronor och i Stockholm, Göteborg och Umeå är det gratis. Det visar en undersökning som Ergo gjort i samarbete med fyra andra kårtidningar.

Enligt Studenthälsans direktör Annika Hilborn fastställs besöksavgifterna i Studenthälsans styrelse, där såväl universtiteten i Uppsala som alla studentkårer finns representerade.
– Avgiften följer landstingets patientavgifter och den varierar också i olika landsting. Organisationsformerna för de olika studenthälsorna varierar också. Studenthälsan i Uppsala drivs som en ideell, icke vinstdrivande organisation.
I Uppsala betalar de båda universiteten och kårerna sammanlagt 7 miljoner kronor årligen till Studenthälsans verksamhet. Utöver denna summa drar träningsanläggningarna Campus 1477 Blåsenhus och Science Park in runt 12 miljoner, men denna verksamhet går i stort sett plus minus noll enligt Annika Hilborn. Motsvarande siffror för Studenthälsan i de andra universitetsstäderna ligger mellan 3 miljoner i Umeå och knappt 8,5 miljoner i Göteborg.

Det skiljer rätt kraftigt
mellan personalstyrkorna. Studenthälsan i Uppsala har 11,4 heltidstjänster, fördelade på 13 anställda. Umeå har bara 4,5 heltidstjänster, medan det i Stockholm, Göteborg och Lund finns 8,25, 7,6 respektive 8,6 heltidstjänster. Uppsala har läkare, psykologer, kuratorer och sjuksköterskor i personalen, vilket även de andra, med undantag för Umeå, har. nbsp; Samtliga av mottagningarna erbjuder samtalsstöd på engelska, även om det inte gäller all behandlande personal. Söktrycket är relativt högt till Studenthälsan på alla de undersökta orterna.
– Det varierar beroende på när under terminen man söker sig till oss. Ofta är trycket lågt i början på höstterminen, då vi genomför fadderutbildningar, seminarier och informationsträffar bland annat. Men oavsett vem man behöver träffa är väntetiden max två veckor, säger Hanne Oppelstrup, läkare på Studenthälsan i Uppsala.
Sammanlagt tog Studenthälsan i Uppsala emot 2784 besök förra året, att jämföra med 1620 besök i Stockholm, hela 6200 besök i Göteborg, 4300 i Lund och 2900 besök i Umeå. Väntetiden skiljer sig också åt – i Umeå kan man få vänta i upp till fyra veckor på en tid, medan det i Stockholm och Göteborg tar max 10 dagar. Lund tillämpar samma maxväntetid som Uppsala. På alla ställen har man öppet under kontorstid, men Göteborg och Lund erbjuder längst telefontider, 13,5 respektive 12 timmar per vecka. Uppsala ligger i mitten med 10 timmar, medan Stockholm har fem och Umeå endast tre timmar per vecka.
– Servicen har utökats på senare år, vad gäller kursutbud, gruppbehandlingar och seminarier. Även telefontiderna har utökats – vi skulle gärna göra mer, men våra ekonomiska resurser tillåter inte det, berättar Hanne Oppelstrup.

Genom att studenterna i Uppsala har tillgång till en rad olika behandlare på ett och samma ställe kan medicin kombineras med stödsamtal, terapi och olika kurser. Det finns möjlighet att följa de vedertagna behandlingsrekommendationerna som finns gällande olika sjukdomstillstånd. Liksom på övriga orter arbetar man lösningsfokuserat och vid behov slussas studenterna vidare inom vården. Det är inte ovanligt att studenterna låter det hela gå för långt, så att studierna blir lidande och de drabbas av depression.
– Vi skulle vilja arbeta ännu mer förebyggande med stress, livsstil, studiemiljö och dylikt, men ekonomin är ett av hindren. Vi önskar att studenterna skulle söka tidigare när de mår dåligt och inte klarar sina studier, och vi skulle vilja ha mer verksamhet ute på campus för att kunna nå studenterna bättre och fånga upp deras behov, avslutar Hanne Oppelstrup.


Annons

Annons

Studenthälsan i siffror

Besökskostnad
Uppsala: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 140 kr
Stockholm: nbsp; nbsp; nbsp; Gratis
Göteborg: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Gratis
Lund: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 60 kr
Umeå: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Gratis

Helårsstudenter per tjänst:
Uppsala: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 2 000
Stockholm: nbsp; nbsp; nbsp; 6 100
Göteborg: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 4 400
Lund: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 2 900
Umeå: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 3 400

Antal besök (2009):
Uppsala: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 2 800
Stockholm: nbsp; nbsp; nbsp; 1 600
Göteborg: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 6 200
Lund: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 4 300
Umeå: nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 2 900

Läs mer

2020-10-20 16:26
Undvik fest, kollektivtrafik och fysisk kontakt med andra personer än de du bor med. Under tisdagens pressträff…
2020-10-20 13:45
Uppdatering av åsiktsprogrammet, en ny styrelseledamot på plats, ett ”Agnetas nyårskarameller-moment” och kanelbullar…
2020-10-15 11:15
Flera granater har hittats i Fyrisån i år och många fler om man går bakåt i tiden. Men hur hamnade de där? Är…