Annons
Annons

Felaktiga återkrav även i Uppsala


Det är inte bara vid landets tekniska lärosäten som studenter råkat ut för orimliga återkrav från CSN – även vid Uppsala universitet finns studenter som tvingas betala tillbaka studiemedel trots att de studerar heltid. Nu har CSN fått nya riktlinjer.

Ett par studenter som förra året läste kurser på institutionen för matematik har fått återkrav från CSN i samband med de efterkontroller myndigheten gjort på uppdrag av regeringen. Studieresultaten registrerades av institutionen innan jul, trots att höstterminen sträcker sig en bit in i januari. CSN gjorde då tolkningen att det rörde sig om felaktiga utbetalningar och krävde pengarna tillbaka för den aktuella perioden.
– Det är alltid någon som hamnar i kläm innan vi hunnit fixa till riktlinjerna – Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har bifallit en högre andel ärenden nu än normalt, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN.
– I kölvattnet har vår överinstans hittat en helt ny praxis, där vi i vissa fall kan kvitta en period med för mycket studiemedel mot en med för lite – studenten kanske har pluggat utan studiemedel tidigare, och då kan vi låta udda vara jämnt. Vi kommer att titta på var gränserna går för vad man kan kvitta och skriva in det i våra interna riktlinjer. Men vi har inte gjort fel – vi har handlat i enlighet med de bestämmelser och den praxis som fanns innan ÖKS fattade dessa nya beslut.

Institutionen för matematik har haft samma upplägg i många år utan att studenterna råkat ut för återkrav, men kommer i framtiden att vara noga med att inte registrera några resultat innan kurser officiellt avslutats.
– Vi har inte haft belägg att betrakta matematikums upplägg som konstigt, det finns fler institutioner som har det här upplägget. Just nu gäller det höstterminen 2009, men CSN har varslat om att de kommer att skärpa sitt regelverk ytterligare – det kan hända att vi får ännu fler sådana här problem framöver. Vi hade uppskattat om det hade kunnat föras en diskussion innan skärpningen av regeltillämpningarna. Jag hoppas att frågan får en politisk lösning, säger Einar Lauritzen, chef för Studerandebyrån på Uppsala universitet.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?