Annons
Annons
Henrik Axelsson, master i samhällsplanering, andranamn på listan och Caisa Lycken, juriststudent, förstanamn på listan. Personlig sak: En mobiltelefon. ”Vår politiska agenda handlar om samtal och vi vill ringa in nästa generation att jobba med gröna frågor”.
Foto: Ida Nordenhem

Gröna studenter


Ergo träffar kandidaterna Henrik Axelsson och Caisa Lycken och reder ut: Vad vill Gröna studenter?

Hur mår ni som kårpari?
CL: Vi mår bra som parti, men kanske inte på kårfronten. Där har det varit svårt att hitta personer som vill var aktiva. Vi hittar lättare personer som vill var aktiva i den övriga verksamheten.

Vad beror det på?
HA: Kårfrågorna kanske inte engagerar lika mycket.
CL: Framför allt inte under ett valår. Vi har även haft en medlemsbas som är i slutet av sina utbildningar och då är det heller inte så aktuellt att engagera sig i kåren.

Hur ska ni få fler att engagera sig?
HA: Genom att lyfta de typiskt gröna frågorna i kåren.

Vad innebär gröna frågor när det kommer till kår- och utbildningspolitik?
CL: Just i år har vi tänkt fokusera på hållbarhetsfrågor ur ett studiesocialt perspektiv. Vi vill jobba mot psykisk ohälsa, stress, ensamhet och även mot för hög alkoholkonsumtion. Det här vill vi se större satsningar kring.

Hur då?
CL: Breda lösningar som involverar universitetet, Studenthälsan och även nationerna – där studenterna verkar och finns.

Vad gör ni i bostadsfrågan – som var en prioriterad fråga för er tidigare?
HA: Vi vill ha ett starkare samarbete med alla parter som finns – kommunen, nationerna, kårerna – och se till att det byggs fler hållbara bostäder.

Tycker ni att kåren i dagsläget är lagom- inte tillräckligt- eller för politisk?
CL: Lagom politisk. Det blir farligt om man är rädd för att driva politik, man måste kunna påverka och inte bara arbeta med organisatoriska frågor. Vi har sett att ordföranden gått ut i frågor om studiemedlet och privatisering av universitetet – det är lagom balans.

Har ni något som de andra partierna inte har?
CL: Vi jobbar med hållbarhetsperspektiv och vill göra det på alla plan. Det är det som gör oss till ett unikt kårparti. Röstar man på oss får man gröna frågor – att vi jobbar med hållbar utbildning och hållbar studiesocial miljö.

Vad innebär sistnämnda?
HA: En miljö fri från stress, tillgång till bra studiemiljöer och trygg boendesituation.

Hur ska ni säkra samarbetet mellan Uppsala universitetet olika studentkårer?
CL: Vi vill hålla samarbetet så nära studenterna som möjligt. Och jobba med sektionerna – se till att inte fler sektioner vill bryta sig loss.


Annons

Annons

I OPPOSITION

Gröna studenter bildades 2002, och har i dag 5 mandat i kårfullmäktige. År 2011/2012 bildade de koalition med Uppsala universitets studenter. Året därefter bildade de i ställetkoalition med Fi-studenter, S-studenter, Piratstudenter och Vänsterns studentförbund. I dag befinner sig partiet i opposition.

KÅRVALET 2014

Mer information om kårvalet och hur du röstar hittar du nbsp;här.

Läs mer

2021-06-11 15:56
Mot slutet av sommaren ser det äntligen ut att bli vaccineringsdags för personer i studentålder. Men hur funkar det om…
2021-06-02 15:39
“Jag vill, men jag har inget att säga och är orolig för mina hundar.” Ja, en lite mer flärdfull formulering krävs det…
2021-06-01 16:29
Uppsala universitet kommer vara zoom university även under sommaren, men till hösten ser man äntligen ut att kunna…