Annons
Annons

Maj-fum snabbt avklarat


Tisdagens fullmäktige blev också årets kortaste. Redan kvart över sju, drygt två timmar efter mötets öppnande, förklarade fum-ordförande Caisa Lycken det som avslutat.

Ett effektivt, och kanske också mindre debattglatt, fullmäktige hann ändå med en del. Bland annat klubbade man igenom styrelsens proposition om sektionsmedel.

Förslaget, som var uppe redan på mars-fum, går kort ut på att sektionerna tilldelas en grundsumma på 70 000 kronor. De får sedan 45 kronor för varje student på sitt område, samt 45 kronor för sektionsmedlen. Sektion Lära tilldelas ytterligare 20 000 kronor eftersom ämneslärare ofta är inskrivna på andra institutioner men ändå söker sig till sektion Lära.

Kårordförande Fredrik Pettersson berättade att inte alla sektioner stod bakom förslaget. Fullmäktige valde ändå att rösta igenom det. nbsp;

Under året har Miranda Cox, vice sekreterare i fum-presidiet, fört talarstatisitk. På tisdagen presenterade hon resultatet, som hon beskrev som dystert: Av antalet inlägg i fullmäktige har manliga ledamöter stått för cirka 70 procent. Miranda Cox menar att det är både ett demokrati- och jämställdhetsproblem. Hon uppmande därför kommande års presidium att arbeta med frågan.

Uppsala studentkårs jämlikhetsprogram reviderades. Den stora förändringen är att det numera kommer att kallas programmet för lika villkor. Emma Jidhamre, från Uppsala universitets studenter, menar att begreppet är bredare och täcker in alla diskrimineringsgrunder. Det är även bra att använda samma begrepp som universitet, som exempelvis har Enheten för lika villkor. Som en konskevens byttes ordet jämställdhet ut mot lika villkor i hela programmet. Förslaget röstades igenom med siffrorna 12-11. nbsp;

Liksom tidigare möten var få ledamöter på plats, drygt tjugo. Detta medförde att man inte kunde fatta beslut i frågan om ändring av stadgeändringar, eftersom det krävs minst 28 ja för att beslut i just dessa stadgar ska gå igenom. Av samma anledning bordlades även Malin Rydboms, vice ordförande i valutskottet, motion om fler ledamöter i valutskottet.


Annons

Annons

UPPSNAPPAT FRÅN FUM

Schlager. För att testa mentometerknapparna ställde som alltid fum-presidiet en testfråga. Den här gången undrade de om rätt låt vann Eurovision. Ledamot Einar Robillard skrek snabbt högt att han inte ville veta av resultatet eftersom han missat finalen. Flera ledamöter imponerades över att han lyckats hålla sig undan tidning och andra medier de senaste tre dagarna.

Borås, Borås. Fullmäktiges ordförande Caisa Lycken har under läsåret underhållit ledamöterna med fakta om Borås kommun där hon varit politiskt aktiv. På tisdagen levererade hon sitt sista fakta som fum-ordförande. Den här gången fick vi veta att studentkåren i Borås beviljats inträde i SFS. Grattis Borås ?

Avsked. Efter fem år som engagerad i Uppsala studentkår tackade Emma Jidhamre, studiebevakare och ledamot i fum, för sig. Hon avslutade sitt hej då-tal med att uppmana ledamöterna och de aktiva att ta hand om varandra. nbsp;

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?