Annons
Annons

Fi-studenters öppna brev


Fi-studenter avstår det formella samarbetet med de rödgröna kårpartierna. De skriver de i ett öppet brev till sina väljare.

Vi är här - men inte på era villkor

Det feministiska genombrottet har redan börjat. En gräsrotsrörelse som tagit sig ut på gatorna och in i studentkorridorerna i Uppsala. Genombrottet färgade även årets kårval. Vi i F -studenter fick ett starkt stöd från kårens medlemmar, ett stöd som ledde till att vi blev valets stora vinnare med 12 mandat av 41 i kårfullmäktige. Att väljarna vill ha en förändring inom kårpolitiken och på universitetet är tydligt. De vill ha en feministisk politik som driver frågor om transparens, representation, jämställdhet och breddad rekrytering.

Detta är inte frågor som Uppsala studentkår drivit på allvar det senaste året. Däremot har Vänsterns studentförbund, Socialdemokratiska studentförbundet och Gröna studenter haft samma syn på kårens framtid som oss. Därför valde vi att börja förhandla och inleda ett samarbete tillsammans med dem för att bilda majoritet. Nu har vi dock valt att inte fortsätta på det formella samarbetet av olika orsaker.

I samtalen framgick det tydligt att det i Uppsala studentkår finns en politisk kultur som inte överensstämmer med vår syn på hur makt bör fördelas. Vi i F -studenter har därför valt att inte delta på dessa premisser. Vi skulle vara tvungna att acceptera de gamla strukturerna och bryta mot vår övertygelse om att studenternas valdeltagande faktiskt betyder något, inte bara under själva valet, men också i processen som kommer efter det. F -studenter har egenskaper, ideologiska principer och ståndpunkter som vi inte är villiga att kompromissa med. Dessa värderar vi över maktpositioner.
Uppsala studentkår ska vara studenternas gemensamma röst och en opinionsbildare. Därför måste kåren som en maktfaktor vara representativ, öppen och företräda sina medlemmars intressen. Vi upplever tyvärr kåren idag som en organisation där gamla maktstrukturer och regler begränsar studenternas reella inflytande över politiken som förs.

Våra väljare har gett oss förtroendet att vara deras feministiska röst i kåren och den rösten kommer vi att vara. Dock inte genom att kandidera till någon ordförandepost eller som styrelseledamöter under de premisser som idag existerar.

Vi kräver en öppen kår där engagemang, demokrati och transparens genomsyrar alla nivåer. Genom att driva våra frågor kommer vi driva kåren framåt. Vi anser inte att kåren kan förändras inom de snäva ramar den befinner sig idag. Därför har vi valt att inte anpassa oss. Vi kommer inte spela ett spel där regler sätts och cementeras utifrån en konservativ ram och organisation.
Det feministiska genombrottet är här för att stanna.

F -studenters kårfullmäktigegrupp 2014

Sarah Häggdahl
Daniela Duchens Harnisch
Alva Eriksson
Madeleine Eriksson
Sofia Lucas
Annika Norell
Milena Siegrist
Sara Karlsson
Axel Wilson
Klara Runesson
Linn Levin
Josef Saffady Åhslund
Fanny Isaksson Lantto
Sara Persson
Jenny Jakobsson Kangas
Ida Larsson


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?