Annons
Annons
Nuvarande opposition har kommit fram till vilka de vill nominera till kommande verksamhetsårs presidieposter...
Foto: Ida Nordenhem/Sara Borsiin

Nästa års kårbossar?


En grön student som ordförande och en från Vänsterns studentförbund som vice. Det föreslår den blivande majoriteten i Uppsala studentkårs fullmäktige. Men kårens största parti, Fi-studenter, kommer inte att vara representerade i nästa års presidium.

Efter några veckors förhandlingar har nuvarande oppositionspartier, Gröna studenter, Vänsterns studentförbund, S-studenter och Fi-studenter, kommit fram till vilket presidium man vill se till kommande års verksamhetsår.

Till posten som Uppsala studentkårs ordförande föreslås Caisa Lycken, (GS) och ordförande i fullmäktige. Samtidigt kandiderar Miranda Cox, (VSF) och vice sekreterare i fullmäktige, till vice ordförande.

Till Ergo säger Caisa Lycken att hon tidigt bestämde sig för att kandidera till ordförandeposten. Hon tror att hon har en del att bidra med till organisationen.
– Mina hjärtefrågor som jag kommer vilja jobba med är psykisk ohälsa bland studenter, samt deras rättssäkerhet. Sedan vill jag också se till det interna, hur man knyter an sektionerna till den centrala organisationen. Och vi har ju ännu inte en budget i balans, så kårens ekonomiska situation är helt klart något vi också kommer att få jobba med.

Miranda Cox hoppas att få bidra med sin erfarenhet.
Jag har ett väldigt stort kårengagemang och jag skulle känna mig privilegierad att få jobba för en sådan grym organisation. Sedan är jag ganska erfaren, både när det gäller politiskt engagemang och att jag har jobbat internt inom kåren, säger hon.

Varför Fi-studenter inte är representerade kan de inte svara på.

Har förhandlingen varit smärtfri?
– Vi har fört samtal med många partier. Man försöker enas om vilka visioner man vill ställa upp på, säger Caisa Lycken.

Även Fi-studenters förstanamn Sara Häggdahl väljer att inte kommentera varför de saknar presidiekandidat. Huruvida de är representerade i styrelsen vill hon inte heller uttala sig om. I stället kommer partiet i samband med dagens konstiuerande fullmäktigemöte att skicka ut ett meddelande med en förklaring.
– Jag tror folk kommer att förstå varför vi har gjort som vi har gjort, säger Sara Häggdahl.


Annons

Annons

BILDAR MAJORITET

I kårvalet 2014 blev Fi-studenter största parti med 12 mandat. Tillsammans med Vänsterns studentförbund, 6 mandat, S-studenter, 4 mandat, och Gröna studenter, 4 mandat, bildar de majoritet med totalt 26 av 41 mandat i fullmäktige.

UUS och Allians för kåren har 9, respektive 6 mandat.

I dag måndag, 19/5, är det dags för konstituerande fullmäktige där budget och även kommande års presidium ska väljas.

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?