Annons
Annons
Det nya presidiet, bestående av Miranda Cox och Caisa Lycken, tillsammans med det gamla, Fredrik Pettersson och Alexandra Abde

Ny ordförandeduo vald


Kårens minsta parti, Gröna studenter, tog hem flera tunga poster när Uppsala studentkårs konstituerande fullmäktigemöte inleddes på måndagen.

Utgången blev som Ergo tidigare rapporterat: Caisa Lycken, från Gröna studenter, valdes till Uppsala studentkårs ordförande, samtidigt som Miranda Cox, från Vänsterns studentförbund valdes till vice ordförande. Ingen motkandidat fanns till någon av posterna. Men det hindrade inte fulllmäktige att ställa kandidaterna mot väggen under utfrågningen.

Fi-studenter frågade hur kandidaterna ska arbeta med jämlikhet inom kåren. Både Caisa Lycken och Miranda Cox slog fast att ett viktigt steg i arbetet är att återinföra arvoderingen för en jämlikhetsansvarig, vilken skulle kunna leda arbetet.

Flera ledamöter krävde svar på hur kandidaterna ska hantera kårens krisande ekonomi. Båda kandidaterna framhävde vikten av externa finansieringsmöjligheter , istället för förhastade nedskärningar. Oro uttrycktes över att kandidaterna då ville återinföra arvoderingen av ett jämlikhetsansvarig – innan man vet något om den externa finansieringen.

De ombads även komma med strategier för att locka fler medlemmar till kåren. nbsp;Caisa Lycken menade att mycket av det kåren gör inte syns och att man måste göra studenter medvetna om verksamheten genom att sätta kårens logga på allt vad man gör .
– Många studenter nyttjar kårens resurser utan att veta om det, sa hon.

Kandiaternas politiska bakgrund kom även på tal, och hur den kommer att påverka deras arbete.
– Förhoppnigsvis inte så mycket. Jag vill kunna representera alla studenter. Det är klart att jag färgas av min bakgrund. Men som kårens ordförande kommer jag att föra alla studenters röst, sa Caisa Lycken, tidigare kommunpolitiskt engagerad för Miljöpartiet.

När Miranda Cox berättade att hon har en bakgrund i Ung Vänster Uppsalas styrelse frågade en ledamot om hon satt med i den styrelse, som nyligen bland annat ställt sig bakom Antifascistisk aktion (AFA).
– Nej, jag är inte en del av den styrelsen. Det var två, tre år sedan jag var aktiv, svarade Miranda Cox.

Presidiekandidaterna valdes med klar majoritet.

***

Att kårens största parti brukar vara representerade i presidium och styrelse är oftast fallet. Så blir det inte i år. Fi-studenter, som fick 12 mandat i kårvalet, meddelade i ett öppet brev under måndagskvällen att de formellt drar sig ur samarbetet med de rödgröna partierna. När styrelseledamöterna skulle väljas stod det också klart att partiet inte heller där hade någon kandidat. I stället blev det partiet med minst antal röster i kårvalet som fick flest representanter – Gröna studenters Henrik Axelsson och Sabina Karvo valdes in i styrelsen där även den nyvalda kårordföranden Caisa Lycken kommer att sitta.

Fi-studenter gick dock inte helt lottlösa. Partiledamoten Axel Wilson valdes till ordförande för tidningsutskottet och Fanny Isaksson Lantto kammade hem den tunga posten som ledamot i konsistoriet, Uppsala universitets styrelse.

Efter valet av konsistorieledamot ajounerades mötet till tisdagen.

nbsp;


Annons

Annons

ETT URVAL AV DE SOM VALDES

Presidium
Ordförande, Caisa Lycken, Gröna studenter
Vice ordförande, Miranda Cox, Vänsterns studentförbund

Kårstyrelsen
Yasmin Hussein, S-student, statsvetare
Max Stenberg, S-student, juridik
Alexandra Abde, UUS, personalvetare
Rikard Engblom, VSF, etnologi
Sabina Karvo, GS, sjuksköterska/freds- och utvecklingsstudier
Henrik Axelsson, GS, samhällsplanering
Rebecca Grebestam, oberoende, filosofi

Ordförande, doktorandnämnden
Sara Andersson, farmaci

Verksamhetsrevisorer
Sarah Häggdahl, Fi-studenter
Olle Nyrén, Allians för kåren

Tidningsutskottet
Ordförande, Axel Wilson, Fi
Vice ordförande Magne Björklund, VSF

Representanter för det kårgemensamma valmötet 27/5
Caisa Lycken, GS
Sabina Karvo, GS

Konsistorieledamot
Fanny Isaksson Lantto, Fi

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…