Annons
Annons

Fi-studenter i vågmästarroll?


Efter kårvalet öppnade de rödgröna partierna för en koalition med Fi-studenter. I slutändan valde dock Fi-studenter att avstå samarbetet. ”Kommer vara tydligt att kåren är rosa”.

Med sina tolv mandat var det Fi-studenter som hade bollen när det kom till bildandet av ny majoritet i Uppsala studentkårs fullmäktige. Men när de tunga posterna delades ut på måndagens konstituerande fullmäktigemöte stod det klart att partiet vare sig hade representanter i presidiet eller kårstyrelsen. I samma veva gick Fi-studenter ut med ett öppet brev där de förklarade att de hoppar av det formella samarbetet med de rödgröna partierna.

Fi-studenters Sarah Häggdahl vill inte gå in på detaljer när det gäller förhandlingarna med de andra oppositionspartierna, innan konstituerande fullmäktige är över. Däremot kan hon berätta att partiet haft kandidater både till ordförandeposterna, samt styrelsen. Några namn vill hon inte avslöja.

I det öppna brevet till sina väljare skriver partiet att de upplever ”kåren som en organisation där gamla makstrukturer och regler begränsar studenternas reella inflytande över politiken som förs”.

Hur ska ni arbeta för att förändra detta, när ni inte har representanter i vare sig presidiet eller styrelsen?
– Vi tror att vi har störst chans att påverka i fullmäktige. Vi kommer att lägga motioner och skriva debattartiklar om hur vi vill förändra kårens struktur och kultur, säger Sara Häggdahl.

Förstår ni om väljare som röstat på er känner sig snopna över att det inte blev någon ”rosa kår”?
– Jag tror det ändå kommer att vara tydligt att kåren är rosa. Vi sitter på stor makt i fullmäktige och nuvarande styrelse kommer att behöva vårt stöd för att få igenom saker. Våra förslag kommer därför att väga tungt.

Med andra ord sitter ni på en vågmästarroll?
– Ja, det kan man säga.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?