Annons
Annons
En tia extra per termin väntas nu de som vill vara medlemmar av Uppsala studentkår betala.
Foto: Jakob Meijer

Kåravgiften höjs


Från 45 till 55 kronor per termin. Kåravgiften höjs nu med tio kronor. Det står klart när Uppsala studentkårs konstituerande fullmäktige avslutades på tisdagen.

För att hantera den ekonomiska kris som Uppsala studentkår befinner sig i, föreslog nuvarande styrelse att kåravgiften höjs. Fullmäktige var överens om att det är nödvändigt att öka intäkterna, men vissa oroade sig för vad det skulle få för konsekvenser för medlemsantalet, som sjunkit sedan kårobligatoriets fall 2010.

Kårens vice ordförande Alexandra Abde, som presenterade förslaget, förklarade att man räknade med ett tapp. Men sedan om det berodde på en eventuell höjning eller inte var desto mer osäkert. Oavsett vad räknade man med att höjningen skulle generera 350 000 kronor i intäkter, och detta även om man tappade drygt 1 000 medlemmar till kommande år.

Einar Robillard, UUS, var positiv.
– Man kan inte skära ned och skära ned. Det här är inte en orimlig höjning. Folk som inte vill vara med i kåren kommer ändå inte att vara med.

Fi-studenter menade att för vissa är 10 kronor ändå en betydande siffra, och om man nu skulle höja måste det leda till ett mervärde för medlemmarna.

S-studenters Yasmin Hussein ställde sig bakom förslaget:
– Jämfört med andra studentkårer har vi en av de lägsta avgifterna.

Christopher Sina Faroghi, UUS, var också positiv, men ville ändå påpeka att man inte enbart ska fokusera på att höja avgiften. nbsp;
– Vi måste öka medlemsantalet. Det måste vara en av de första prioriteringarna kommande år.

Förslaget om höjd kåravgift klubbades därefter igenom. Höjningen är den första sedan kårobligatoriets fall.

***

Ekonomin fick störst utrymme under tisdagskvällen då även kårens rambudget för kommande år skulle sättas. nbsp;Styrelsen föreslog en budget med ett minusresultat på 961 000 kronor. Caisa Lycken, nyvald kårordförande, kom här med ett motförslag som innebar tre ändringar. nbsp; Bland annat ville hon se att man även budgeterade för en jämlikhetsansvarig. nbsp;

Fullmäktige var eniga om att posten är viktig.
– Det finns stöd i fum, men också ett stort stöd bland studenterna, sa Sara Häggdahl, Fi-studenter, och påpekade att flera studenter hon varit i kontakt med under valrörelsen ville återinföra arvoderingen.

Kostnaden oroade dock vissa, bland annat ledamöter för Allians för kåren. nbsp;
– Kommer posten att finnas kvar utan externa finanser, eller slopas om så inte blir fallet? frågade Fredrik Hultman, AFK.

Caisa Lycken svarade att tanken är att arvoderingen ska kunna generera intäkter genom exempelvis projektpengar, men att huvudfokus kommer att ligga på jämlikhetsarbetet.

Enligt hennes motförslag ville man även sänka budgeten för kårvalet med 30 000 kronor. Detta eftersom årets valutskott har använt betydligt mindre pengar jämfört med tidigare år.

Några frågade sig om detta var så klokt, med tanke på det låga valdeltagandet. Valutskottets vice ordförande Malin Rydbom menade att det minskade beloppet inte skulle påverka vare sig utskottets arbete eller valdeltagandet. I stället handlar det om att använda ideella krafter.

Miranda Cox, Vänsterns studentförbund och nyvald vice kårordförande, höll med och gav samtidigt en liten känga till kårpartierna.
– Huvudansvaret borde ligga på partierna och inte en neutral valobservatör. När jag befann mig ute på campus under valkampanjen såg jag väldigt få andra partier.

Motförslaget innebar även en höjning av fikapengar till fullmäktigemötena med 7 000 kronor. Här skiljde sig åsikterna åt. ”Många bäckar små”, menade motståndare till förslaget eftersom det trots allt råder nedskärningstider. Förespråkarna tyckte det var ett bra sätt att uppmuntra fullmäktigeledamöterna som ändå jobbar ideellt. ”Dagens budget räcker inte ens till kaffe på samtliga möten”.

Samtliga ändringsförslag röstades efter debatt igenom vilket innebär en rambudget med ett större underskott än den styrelsen föreslog – minus 1,141 miljoner kronor. Slutgiltig budget klubbas igenom på fullmäktige i september.


Annons

Annons

URVAL AV DE SOM VALDES

Ersättare till konsistoriet, Uppsala universitets styrelse
Yasmin Hussein, S-studenter nbsp;

Fum-presidiet*
Ordförande, Andreas Carlsson, UUS
Vice ordförande, Maja Chrapkowska, S-studenter
Vice sekreterare, Fredrik Hultman, Allians för kåren nbsp;

*Fullmäktige beslutade att arvoderingen som ständig sekreterare även innefattar posten som sekreterare i fum-presidiet. nbsp;

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…