Annons
Annons

Positivt resultat – trots medlemstapp


Uppsala studentkår fortsätter tappa medlemmar, men inte lika mycket som befarat. ”Vi håller bra siffror .

För läsåret 2013/2014 budgeterade kåren för 17 000 medlemmar. När nu slutet på vårterminens närmar sig har drygt 19 900 betalat medlemsavgiften.
– Vi var avsiktligt försiktiga när vi satte budgeten. Eftersom vi går in i en tuff period ville vi inte ha en glädjekalkyl som gjorde att vi gick mer back. Men nu blev det tvärtom. Till nästa år har vi faktiskt höjt siffran till 18 000, säger Fredrik Pettersson, ordförande för Uppsala studentkår.

Trots att man klarat målet, rör det sig fortfarande om ett medlemstapp. Jämfört med förra året har man förlorat ungefär 1 200 medlemmar.
– Det är alltid svårt att se vad saker beror på. Men vi har tappat ett ganska stort verksamhetsområde med hela teknatsektionen, säger Fredrik Pettersson och syftar på Uppsala teknolog- och naturvetarkår som i år fick kårstatus.

Alla teknatstudenter, som i dag företräds av UTN, tycks dock inte ha lämnat Uppsala studentkår – tappet motsvarar inte de drygt 3 000 medlemmar organisationen har. Fredrik Pettersson räknar med en fortsatt minskning de kommande åren där UTN-medlemmar allt eftersom slutar att betala.

En annan faktor som kan påverka det framtida medlemsantalet är kåravgiften. Tidigare nbsp;i maj beslutade Uppsala studentkårs fullmäktige att höja avgiften med tio kronor per termin. Fredrik Pettersson menar att det är svårt att veta för effekt det kommer att få på medlemssiffrorna.
– Det finns inget ordentligt sätt att veta. Vi har ändå gjort bedömningen att för de allra flesta som är beredda att betala 45 kronor per termin är en höjning med 10 kronor inte så farligt, säger Fredrik Petterson, som tycker siffran är rimlig.

I kårsammanhang pratar man ofta om den samlade studentrösten och att kåren representerar studenterna. När är ett sådant påstående inte trovärdigt längre – finns det en gräns för hur många medlemmar ni kan tappa?
– Någonstans finns det en gräns. Men var den ligger vet jag inte. Jag tror att när man närmar sig den kommer vi att få se en mycket större diskussion om trovärdigheten. Jag skulle inte påstå att vi är där nu, och inte där i krokarna heller. För då skulle vi som sagt ha haft den diskussionen nu, säger Fredrik Pettersson och fortsätter.
– Jag tycker vi håller ganska bra siffror ändå med vår verksamhet. Vi ska naturligtivs bli ännu bättre genom att öka samarbetet med nationerna och vara tydliga med mer direkt information till studenterna vid terminsstart. Men att tala om legitimitetsproblem – där är vi inte. nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?